nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 45,665

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng

A.Biên chừng xê dịch chống bức đạt cực to Khi tần số của lực chống bức vày tần số xê dịch riêng biệt của vật. 

B.Dao động tắt dần dần càng thời gian nhanh nếu như lực cản của môi trường thiên nhiên càng rộng lớn. 

C.Dao động chống bức với tần số vày tần sốcủa lực chống bức 

D.Biên chừng của xê dịch chống bức ko dựa vào tần số của lực chống bức

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xê dịch chống bức và xê dịch tắt dần

Cách giải:

Biên chừng của xê dịch chống bức tùy theo biên chừng của nước ngoài lực chống bức và chừng chênh chếch tần số thân thiện tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng biệt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch chống bức bên dưới ứng dụng của nước ngoài lực F = F0cosπft ( với F0 và không đổi, t tính vày s). Tần số xê dịch chống bức của vật là

A. f   

B. πf

C. 2πf 

D. 0,5f

Câu 2:

Hai xê dịch điều tiết nằm trong phương với phương trình theo lần lượt là x1 =4cos(πt - π/6) centimet và x2 = 4cos(πt - π/2) centimet . Dao động tổ hợp của nhì xê dịch này còn có biên chừng là :

A.23 cm 

B.27 cm

C.7cm

D.43 cm

Câu 3:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật nhỏ lượng 100g gắn kèm với một lốc xoáy nhẹ nhõm. Con nhấp lên xuống xê dịch điều tiết theo đuổi phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống vày : 

Xem thêm: toluen có làm mất màu dung dịch brom không

A. 0,10 J. 

B. 0,50 J. 

C. 0,05 J. 

D. 1,00 J.

Câu 4:

Một vật xê dịch điều hoà theo đuổi phương trình x=3cos(πt+π2) cm, trộn xê dịch của chất điểm bên trên thời khắc t = 1s.

A.2π (rad). 

B. π (rad).

C.0,5π (rad). 

D.1,5π (rad).

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là sai Khi nói đến biên chừng của xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch điều hoà nằm trong phương nằm trong tần số ? 

A.Phụ nằm trong nhập tần số của nhì xê dịch bộ phận. 

B.Phụ nằm trong nhập chừng lệch sóng của nhì xê dịch bộ phận. 

C.Lớn nhất lúc nhì xê dịch bộ phận nằm trong pha 

D.Nhỏ nhất lúc nhì xê dịch bộ phận ngược pha

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xê dịch điều tiết với tần số 3 Hz. Động năng của con cái nhấp lên xuống biến chuyển thiên theo đuổi thời hạn với tần số 

A. 8Hz 

B. 4 Hz 

C. 2Hz 

D. 6Hz

Xem thêm: environmental groups try to stop