nguyên tử khối so4

Bài 21: Tính theo đòi công thức hóa học

Câu hỏi

Lê Ngân

Bạn đang xem: nguyên tử khối so4

25 mon 7 2018 khi 11:34

Nguyên tử khối của SO4 là bao nhiêu?

Hanh Le

22 mon 8 2021 khi 16:31

tính số vẹn toàn tử và lượng của O đem vô 160g FE2(SO4)3

Giúp bản thân với

Xem chi tiết

Truong Vu Nhi

Hỗn thích hợp bao gồm MgSO4 và Fe2(SO4)3, vô tê liệt % lượng yếu tắc oxi là 25%.

a/ Tính % lượng yếu tắc sulfur vô lếu láo thích hợp.

b/ Tính % lượng yếu tắc oxi vô lếu láo thích hợp.

c/ Từ 64 gam lếu láo thích hợp, hoàn toàn có thể pha trộn được từng nào gam lếu láo thích hợp Mg và Fe? (2 cách).

Xem chi tiết

Nguyễn Sáu

22 mon 8 2021 khi 10:14

Một lếu láo thích hợp bao gồm Fe2(SO4)3 và MgSO4, vô tê liệt số vẹn toàn tử oxi cướp 32/ 47 tổng số vẹn toàn tử đem vô lếu láo thích hợp. Tính xác suất theo đòi lượng từng hóa học vô lếu láo thích hợp.

Xem chi tiết

Treency_kiku

Muối sunfat của yếu tắc M đem công thức chất hóa học là M2(SO4)3 chứa 28% M về lượng. M là

Al.

Fe.

Cu.

Mg.

Xem chi tiết

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 6 tập 2 trang 13

Bùi Thị Thuỳ Trang

8 mon 12 2021 khi 18:08

Tính lượng từng yếu tắc đem trong:
1. Hợp hóa học Al2(SO24)3 biết lượng của sulfur là 4,8gam
2. Hợp hóa học Al2(SO4)3 hiểu được vô thích hợp hóa học mo - mal = 27,6

Xem chi tiết

Phạm ChíAnh

11 mon 3 2021 khi 20:46

Tính lượng từng yếu tắc đem trong những lượng hóa học sau: a. 37,8g Zn(NO3)2 b. 10,74g Fe3(PO4)2; c. 0,2 mol Al2(SO4)3 d. 6*1020 phân tử Zn(NO3)2.

Xem chi tiết

Hoàng Công Minh minh

Phân loại đơn hóa học, thích hợp hóa học và tính phân tử khối của những hóa học sau:O2,CO, SO2, Fe2(SO4)­3, Al(OH)­3

Xem chi tiết

Ái Bắc

23 mon 12 2021 khi 12:43

Hãy xác lập bộ phận % (theo khối lượng) của những yếu tắc đem vô thích hợp chất: Cu(OH)2; Fe2(SO4)3

Xem chi tiết

Tí NỊ

28 mon 7 2021 khi 14:14

mn ơi chung bản thân bài xích này với:

hợp hóa học NxOy,đem d NxOy/O2 là 3,375

a.lập CTHH của thích hợp hóa học biết N cướp 25,93% về khối lượng

b.1 lít khí NxOy ở ĐKTC nặng trĩu từng nào gam và chứa chấp từng nào Phân tử

Xem chi tiết

Xem thêm: thuyết minh về 1 danh lam thắng cảnh