nguyên tử khối ni

Trọng lượng phân tử của Ni

58.6934 g/mol

Bạn đang xem: nguyên tử khối ni

Khối lượng mol và lượng phân tử của Ni là 58,693.

Thành phần của Niken - Ni

Nguyên tố Ký hiệu Khối lượng vẹn toàn tử # của vẹn toàn tử Phần trăm khối lượng
Nikel Ni 58.6934 g/mol 1 100%

Niken Nguyên tố Phần trăm khối lượngNikel58.6934gNikel58.6934g Ni # của vẹn toàn tửNikel1Nikel1

Máy tính lượng mol

Xem thêm: last year the company went

Vui lòng nhập công thức phân tử chất hóa học (đầu vô là cực kỳ quan trọng và cần thiết chủ yếu xác) nhằm xác lập lượng phân tử của ăn ý hóa học. (Hướng dẫn)

Hướng dẫn

Chương trình này xác lập lượng phân tử của một hóa học. Nhập công thức phân tử của hóa học. Chương trình tiếp tục đo lường và tính toán tổng lượng cùng theo với bộ phận và lượng của từng nhân tố vô ăn ý hóa học.

Xem thêm: bài tập tiếng anh lớp 6

  • Sử dụng chữ hoa mang lại ký tự động thứ nhất của nhân tố và chữ ghi chép thông thường mang lại ký tự động loại nhị. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Bạn rất có thể dùng vệt ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].