một thanh chắn đường dài 7 8m

Câu hỏi:

14/05/2020 86,316

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tấm ván nặng trĩu 270 N được bắc qua quýt một con cái mương. Trọng tâm của tấm ván cơ hội điểm tựa trái khoáy 0,80 m và cơ hội điểm tựa nên là một,60 m. Tấm ván tính năng lên điểm tựa phía trái một lực bằng

A. 180 N

B. 90 N

C. 160 N

D. 80 N

Câu 2:

Một vật lượng m = 5,0 kilogam đứng yên tĩnh bên trên một phía bằng nghiêng nhờ một sợi chão tuy vậy song với mặt mũi bằng nghiêng. Góc nghiêng α = 30°. Bỏ qua quýt quỷ sát thân ái vật và mặt mũi bằng nghiêng. Lấy g=10m/s2. Lực căng của chão và phản lực của mặt mũi bằng nghiêng tính năng lên vật theo lần lượt là

A. T = 25 N, N = 43 N

B. T = 50 N, N = 25 N

C. T = 43 N, N = 43N

D. T = 25 N, N = 50 N

Câu 3:

Cho hệ như hình vẽ. Thanh AC đồng hóa học, thiết diện đều phải có trọng lượng 3 N. Vật treo bên trên A sở hữu trọng lượng là 8 N. Lấy g=10m/s2. Để hệ cân đối ở ngang, lực F đặt điều bên trên B có tính rộng lớn.

A. 5 N

B. 4 N

C. 6N

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề trong đời sống

D. 2N

Câu 4:

Quả cầu đồng hóa học sở hữu lượng 3kg được lưu giữ bên trên mặt mũi bằng nghiêng nhờ một chão treo như hình vẽ. thạo α = 30°, trương lực chão T=103N.  Lấy g=10m/s2 và bỏ dở quỷ sát. Góc β bằng?

A. 380

B. 300

C. 450

D. 250

Câu 5:

Vật m = 1kg treo bên trên trần và tường vày những chão AB, AC như hình vẽ. thạo α = 30°, β = 120°. Lấy g=10m/s2. Tỉ số trương lực của chão OA và trương lực của chão OB bằng

A. 12

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 6:

Một vật rắn Chịu tính năng của lực F = đôi mươi N hoàn toàn có thể xoay quanh trục cố định và thắt chặt, khoảng cách kể từ giá bán của lực cho tới trục xoay là đôi mươi centimet. Momen của lực F tính năng lên vật là

A. 0,4 N.m

B. 400 N.m

C. 4N.m

Xem thêm: i don't think there will be any applicants for this post

D. 40 N.m

TÀI LIỆU VIP VIETJACK