một sóng cơ hình sin truyền theo trục ox

Câu hỏi:

04/04/2020 83,952

Đáp án C.

Bạn đang xem: một sóng cơ hình sin truyền theo trục ox

Theo khái niệm, bước sóng là quãng đàng nhưng mà sóng tương truyền nhập một chu kì dao động

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng của cuộn cảm so với loại năng lượng điện xoay chiều là

A. thực hiện cảm kháng nhỏ nếu như tần số loại năng lượng điện lớn

B. thực hiện cảm kháng rộng lớn nếu như tần số loại năng lượng điện lớn

C. ngăn ngừa trọn vẹn loại năng lượng điện xoay chiều

D. chỉ được chấp nhận loại năng lượng điện trải qua bám theo một chiều

Câu 2:

Một ống dây khá dài 25cm sở hữu 500 vòng chạc đem loại năng lượng điện I = 0,318A. Cảm ứng kể từ bên trên một điểm phía bên trong ống chạc có mức giá trị là

A. 8.10-4T

B. 4.10-5T

C. 8.10-5T

D. 4.10-4T

Câu 3:

Trong chân ko, bước sóng của một độ sáng màu sắc lục là

A. 0,55μm

B. 0,55pm

C. 0,55mm

Xem thêm: kí hiệu không chia hết

D. 0,55nm

Câu 4:

Một học viên thực hiện thực hành thực tế xác lập số vòng chạc của nhì máy trở nên áp lí tưởng A và B sở hữu những cuộn chạc với số vòng chạc ( là số nguyên) thứu tự là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết  N2A=kN1A, N2B=2kN1B; k>1:  N1A+ N2A+ N1B+ N2B=3100 vòng và nhập tứ cuộn chạc sở hữu nhì cuộn sở hữu số vòng chạc đều bẳng N. Dùng phối kết hợp nhì máy trở nên áp này thì hoàn toàn có thể tăng năng lượng điện áp hiệu dụng U trở thành 18U hoặc 2U. Số vòng chạc N là

A. 600 hoặc 372

B. 900 hoặc 372

C. 900 hoặc 750

D. 750 hoặc 600

Câu 5:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện λ0=0,5μm. hiểu véc tơ vận tốc tức thời độ sáng nhập chân ko và hằng số Plăng thứu tự là 3.108m/s và 6,625.10-34(J.s). Chiếu nhập catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện này phản xạ sở hữu bước sóng λ=0,35μm, thì động năng ban sơ cực to của êlectrôn (êlectron) quang quẻ năng lượng điện là

A. 1,7.10-19J

B. 70.10-19J

C. 0,7.10-19J

D. 17.10-19J

Câu 6:

Theo trật tự tăng dần dần về tần số của những sóng vô tuyến, bố trí này tại đây đúng?

A. Sóng đặc biệt cụt, sóng ngắn từ trường, sóng trung, sóng dài

B. Sóng lâu năm, sóng ngắn từ trường, sóng trung, sóng đặc biệt ngắn

C. Sóng đặc biệt cụt, sóng ngắn từ trường, sóng lâu năm, sóng trung

Xem thêm: cơ thể nóng nhưng không sốt

D. Sóng lâu năm, sóng trung, sóng ngắn từ trường, sóng đặc biệt ngắn