một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ

Một group với 12 học viên sẵn sàng cho tới hội trình diễn văn nghệ. Trong list đăng kí nhập cuộc tiết mục múa và tiết mục hát của group tê liệt, với 5 học viên nhập cuộc tiết mục múa

1.7k 08/06/2023

Bài 8 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1Một group với 12 học viên sẵn sàng cho tới hội trình diễn văn nghệ. Trong list đăng kí nhập cuộc tiết mục múa và tiết mục hát của group tê liệt, với 5 học viên nhập cuộc tiết mục múa, 3 học viên nhập cuộc cả nhì tiết mục. Hỏi với từng nào học viên vô group nhập cuộc tiết mục hát? sành 4 học viên của group ko nhập cuộc tiết mục nào?

Bạn đang xem: một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ

Trả lời nói

Số chúng ta vô group nhập cuộc vô cả nhì tiết mục hát và múa là: 12 – 4 = 8 (bạn)

Số chúng ta chỉ nhập cuộc múa là: 5 – 3 = 2 (bạn)

Số chúng ta chỉ nhập cuộc tiết mục hát là: 8 – 2 – 3 = 3 (bạn)

Do vậy, số chúng ta vô group nhập cuộc tiết mục hát là: 3 + 3 = 6 (bạn)

Vậy với 6 học viên nhập cuộc tiết mục hát.

Xem thêm: đầu ra của máy tăng âm là

Xem tăng lời nói giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Mệnh đề toán học

Bài 2: Tập thích hợp. Các phép tắc toán bên trên tập dượt hợp

Bài tập dượt cuối chương 1

Xem thêm: nghị luận về sự lựa chọn thần tượng của giới trẻ

Bài 1: Bất phương trình số 1 nhì ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhì ẩn

Bài tập dượt cuối chương 2