một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 207,237

Một khuông chão phẳng lì, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chão đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi phẳng lì khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường chuyển đổi là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ bởi sự trở thành thiên kể từ trải qua mạch tạo nên bởi

A. Sự hoạt động của nam châm hút với mạch.

B. Sự trở thành thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

C. Sự hoạt động của mạch với phái nam châm

D. Sự trở thành thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn đem 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lì khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhị đem số vòng chão tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chão hạn chế 1/2 đối với ống chão loại nhất. Nếu nhị ống chão đem chiều lâu năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chão loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: bị chó cắn xước nhẹ ở tay có sao không

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão phẳng lì, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu mang đến chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chão sẽ có được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi phẳng lì khuông chão. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật đem cạnh này lâu năm gấp rất nhiều lần cạnh bại liệt. sành năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là một góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ trở thành thiên theo gót thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: soạn chích bông ơi

D. S V

TÀI LIỆU VIP VIETJACK