mô tả nào dưới đây về hàm là sai

N

đã chất vấn trong Lớp 11

Tin học

· 16:28 25/06/2020

Báo cáo

Mô miêu tả nào là tiếp sau đây về hàm là sai?

A. Phải trả lại kết quả

B. Phải sở hữu tham ô số

C. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm đó

D. cũng có thể sở hữu những đổi mới viên bộ

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả điều vô APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 38815

Nguyễn Lan Hương

3 năm trước

Hàm là công tác con cái tiến hành một trong những thao tác nào là ê và trả về một độ quý hiếm qua quýt thương hiệu của chính nó. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm ê, hàm hoàn toàn có thể sở hữu hoặc không tồn tại thông số.

Đáp án: B

0 bình luận

1 ( 1.0 )

Quảng cáo

Câu chất vấn hot nằm trong ngôi nhà đề