mô nghĩa là gì

từ tế bào là gì
Từ tế bào đem 3 nghĩa: đâu/nào/không bám theo từng văn cảnh.

1. Từ tế bào là gì vô giờ Nghệ?


Một độc giả căn vặn kể từ tế bào là gì vô cơ hội trình bày của những người Nghệ? Từ tế bào giờ Nghệ đem bao nhiêu nghĩa? Làm sao để hiểu nghĩa nào là đúng đắn bám theo từng văn cảnh.

Xin thưa với độc giả rằng, kể từ tế bào đem tới 3 nghĩa không giống nhau vô giờ Nghệ. Cụ thể như sau:

Bạn đang xem: mô nghĩa là gì


 

  • Mô: Đâu. Ví dụ căn vặn "đi tế bào đó" thì hiểu "đi trên đây đó". Hoặc "ở mô" đem nghĩa "ở đâu"

  • Mô: Nào. Ví dụ "khi tế bào đi" đem nghĩa "khi nào là đi". Hoặc "khi tế bào cưới gấy" đem nghĩa "lúc nào là cưới vợ".

  • Mô: Không, không tồn tại, không tồn tại gì. Trong một số trong những văn cảnh, người Nghệ trình bày tắt "mô" nhằm kể từ chối việc gì bại. Ví dụ A trình bày "mi ăn trộm ổi ngôi nhà ông A à", thì B vấn đáp "mô" (nói kéo dài) tức là "không". Tất nhiên, kể từ tế bào thời điểm hiện nay cũng tức là "đâu, đâu có".

mo la gi
Mi yêu thương o ni chính không? Mô có!

2. Một số câu dùng kể từ tế bào thịnh hành ở xứ Nghệ


Để độc giả ngoài tỉnh hiểu rộng lớn kể từ tế bào là gì vô giờ Nghệ, Nghệ ngữ tiếp tục reviews một số trong những lời nói thông thường sử dụng kể từ tế bào nhé.

Các thắc mắc thông thường gặp gỡ đem kể từ mô:


 


Các câu cảm thán thông thường sử dụng kể từ mô:
 

  • Ngái ngôi tế bào tuy nhiên lâu nỏ chộ! = Xa xôi đâu tuy nhiên lâu chẳng thấy!

  • Bầy choa cò chộ tế bào mồ! = Chúng tôi đem thấy đâu nào!

  • Bây ở lộ tế bào tuy nhiên chộ nỏ về, phụ thân mệ ghi nhớ lử i! = Tụi cất cánh ở ở đâu tuy nhiên chẳng thấy về, phụ thân u ghi nhớ domain authority diết!


Một số câu kể từ chối sử dụng kể từ mô:
 


Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả đang được nắm rõ kể từ tế bào là gì vô giờ Nghệ. Nếu độc giả còn vướng mắc vui vẻ lòng comment hoặc nhắn tin tưởng qua quýt Fanpage Tiếng Nghệ nhé!