mặt đứng của ngôi nhà là

Câu hỏi:

03/07/2020 21,087

Bạn đang xem: mặt đứng của ngôi nhà là

A. Hình chiếu đứng ngôi nhà 

B. Hình chiếu cạnh ngôi nhà 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường gạch ốp vén bên trên mặt phẳng cắt vẽ bởi nét: 

A. Nét gạch ốp chấm mảnh 

B. Nét ngay tắp lự đậm 

C. Nét ngay tắp lự mảnh 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2:

Đường trục đối xứng vẽ bởi nét: 

A. Nét đứt 

B. Nét lượn sóng 

C. Nét gạch ốp chấm mảnh 

D. Đáp án khác 

Câu 3:

Hình hạn chế là hình tạo ra bởi mặt mũi phẳng lặng hạn chế tuy vậy song với: 

A. Một mặt mũi đứng ngôi nhà 

B. Hai mặt mũi đứng ngôi nhà 

Xem thêm: triển vọng của chăn nuôi

C. Ba mặt mũi đứng ngôi nhà 

D. Bốn mặt mũi đứng ngôi nhà 

Câu 4:

TCVN 5705 ; 1993 quy tấp tểnh quy tắc ghi: 

A. Kích thước lâu năm bên trên bạn dạng vẽ và tư liệu kĩ thuật 

B. Kích thước góc bên trên bạn dạng vẽ và tư liệu kĩ thuật 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Đáp án khác 

Câu 5:

Giai đoạn nào là tại đây nằm trong quy trình thiết kế? 

A. Làm quy mô test nghiệm, sản xuất thử 

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 6:

“ Làm quy mô test nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

Xem thêm: vi khuẩn gram âm gây bệnh gì

D. 6