ký hiệu chu vi

Hình chữ nhật là 1 trong những trong mỗi hình học tập thông thường bắt gặp nhất vì chưng tính phần mềm của chính nó nhập thực tiễn. Vậy chúng ta đang được biết công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật chưa? Hãy theo gót dõi nội dung bài viết này và để được hiểu rõ nhé!

1. Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là 1 trong những hình tứ giác lồi với tư góc vuông hoặc là hình bình hành với cùng 1 góc vuông.

Bạn đang xem: ký hiệu chu vi

Định nghĩa Hình chữ nhật là gì

Hãy xem thêm nội dung bài viết Hình chữ nhật là gì? nhằm làm rõ rộng lớn nhé!

2. Công thức về hình chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật vì chưng tích chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Công thức:

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Trong đó:

+ a: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

+ b: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.

+ S: Diện tích hình chữ nhật

Để lần hiểu thêm thắt về công thức tính diện tích S hình chữ nhật, hãy xem thêm nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé!

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vì chưng nhị chuyến tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.

Công thức:

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Trong đó:

+ a: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

+ b: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.

+ P: Chu vi hình chữ nhật.

Hãy theo gót dõi nội dung bài viết Công thức tính chu vi hình chữ nhật nhằm làm rõ rộng lớn nhé!

Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật

Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật thực tế được suy đi ra kể từ ấn định lý Pytago tính cạnh huyền tam giác vuông.

Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật

– Trong đó:

+ a: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

+ b: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.

+ c: Đường chéo cánh của hình chữ nhật.

Hãy xem thêm nội dung bài viết Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật rất đầy đủ, cụ thể, dễ nắm bắt nhằm hiểu rõ rộng lớn nhé!

Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật

– Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật với chu vi và chiều rộng

P = (a + b) x 2 => a = P/2  b

Trong đó:

+ P: chu vi hình chữ nhật.

+ a: chiều lâu năm hình chữ nhật.

+ b: chiều rộng lớn hình chữ nhật.

– Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật với diện tích S và chiều rộng

S = a x b => a = S/b

Trong đó:

+ S: diện tích S hình chữ nhật.

+ a: chiều lâu năm hình chữ nhật.

+ b: chiều rộng lớn hình chữ nhật.

– Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật với chu vi và ăn mặc tích

Công thức tính cạnh hình chữ nhật lúc biết chu vi và diện tích S không tồn tại sẵn, nhưng mà tiếp tục tự động suy đi ra kể từ 2 công thức tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật.

Để làm rõ rộng lớn về công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật, hãy xem thêm nội dung bài viết Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật nhé!

Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật

– Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều dài

Xem thêm: quê hương của đỗ trung quân

P = (a + b) x 2 => a = P/2  b

Trong đó:

+ P: chu vi hình chữ nhật.

+ a: chiều rộng lớn hình chữ nhật.

+ b: chiều lâu năm hình chữ nhật.

– Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết diện tích S và chiều dài

S = a x b => a = S/b

Trong đó:

+ S: diện tích S hình chữ nhật.

+ a: chiều rộng lớn hình chữ nhật.

+ b: chiều lâu năm hình chữ nhật.

Hãy xem thêm nội dung bài viết Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật và bài bác tập dượt với điều giải dễ nắm bắt nhằm nắm vững rộng lớn nhé!

3. Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là 1 trong những nửa chừng lâu năm đàng xung quanh hình chữ nhật, vì chưng tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Nửa chu vi hình chữ nhật là gì

4. Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật vì chưng chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc vì chưng chiều lâu năm + chiều rộng lớn.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

5. Bài tập dượt với điều giải về tính chất nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập dượt 1: Cho một hình chữ nhật với chu vi vì chưng 20cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = đôi mươi / 2 = 10 (cm).

Bài tập dượt 2: Cho hình chữ nhật với chiều rộng lớn vì chưng 6cm và chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. Tính nửa chu vi hình chữ nhật bên trên.

Lời giải:

Chiều lâu năm của hình chữ nhật = 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 6 + 12 = 18 (cm).

Bài tập dượt 3: Tính nửa chu vi hình chữ nhật. tường diện tích S hình chữ nhật là 400cm2 và chiều lâu năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật = 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 25 + 8 = 33 (cm).

Bài tập dượt 4: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật cơ biết diện tích S là 384cm2.

Lời giải:

Lời giải của bài bác tập dượt 4

Bài tập dượt 5: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm vội vã 3 chuyến chiều rộng lớn. Tăng chiều lâu năm và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích S gia tăng 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật cơ.

Lời giải:

Lời giải của bài bác tập dượt 5

6. Một số chú ý Lúc thực hiện bài bác thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

– Nhớ kỹ và vận dụng đích thị công thức.

– Các đại lượng cần nằm trong đơn vị chức năng đo. Nếu ko nằm trong đơn vị chức năng đo cần thay đổi trước lúc tiến hành tính.

– Xác ấn định đích thị đặc thù của một hình chữ nhật.

Lưu ý Lúc thực hiện bài bác thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

– Tránh ghi sai đơn vị chức năng tính.

– Cần dùng PC di động cầm tay nhằm tách sơ sót Lúc tiến hành phép tắc tính phức tạp.

Vậy là nội dung bài viết bên trên đang được chỉ dẫn chúng ta phương pháp tính nửa chu vi hình nhật đặc biệt giản dị rồi cơ. Cảm ơn đang được theo gót dõi và hứa hẹn tái ngộ ở nội dung bài viết sau nhé!

Xem thêm: 1 dm

Rate this post