khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 68,468

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực to Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng 

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về thuộc tính lên vật có tính rộng lớn tỉ trọng với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực to Khi vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về thuộc tính lên vật có mức giá trị cực to Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xấp xỉ điều hoà

Cách giải:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực to Khi vật qua quýt địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn nhập khi nào là nếu như phương trình xấp xỉ điều tiết với dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm với li chừng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm với li chừng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua quýt địa điểm thăng bằng theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật xấp xỉ điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời gian t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một hóa học điểm xấp xỉ theo dõi phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời gian t = 1/12 s là

Xem thêm: thể tích khối chóp tứ giác đều

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 4:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết với biên chừng 5 centimet và vận tốc cực to là 10 cm/s. Chu kì xấp xỉ của vật nhỏ là: 

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chu kì xấp xỉ T = 2s bên trên điểm với g = 10 m/s2. Biên chừng góc của xấp xỉ là 60. Vận tốc của con cái nhấp lên xuống bên trên địa điểm với li chừng góc 30 có sự cân đối là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết với biên chừng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc chừng cực to của hóa học điểm là 

A. trăng tròn cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

D. 40 cm/s.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK