kết quả của chương trình sau là gì

Câu hỏi:

25/08/2022 16,168

A. 1 2 3 4 5 6

Bạn đang xem: kết quả của chương trình sau là gì

B. 1 2 3 4 5 6 5

Đáp án chủ yếu xác

C. 1 2 3 4 5

D. 2 3 4 5 6 5.

Đáp án chính là: B

Vòng lặp duyệt qua chuyện và in toàn bộ những thành phần đem vô mảng.

Kết trái ngược của lịch trình sau là gì? A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5] for k in A:     print(k, over =

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi triển khai những câu mệnh lệnh sau, mảng A như vậy nào?

>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]

>>> A. remove(2)

>>> print(A)

Câu 2:

Lệnh nào là tại đây xoá toàn cỗ danh sách?

Câu 3:

Giả sử A = [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Biểu thức sau trả về độ quý hiếm chính hoặc sai?

(3 + 4 – 5 + 18 // 4) in A

Câu 4:

ả sử A = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 2, 3, 4]. Các biểu thức sau trả về độ quý hiếm chính hoặc sai?

6 in A

‘a’ in A

Câu 5:

Kết trái ngược khi triển khai lịch trình sau?

Xem thêm: hgs + o2

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

Câu 6:

Danh sách A trước và sau mệnh lệnh insert() là [1, 3, 5, 0] và [1, 3, 4, 5, 0]. Lệnh vẫn người sử dụng là mệnh lệnh gì?

Câu 7:

Ngoài việc phối kết hợp mệnh lệnh for và range nhằm duyệt thành phần vô list, rất có thể dùng câu mệnh lệnh nào là khác?

Câu 8:

Phần tử loại từng nào vô mảng A bị xoá?

>>> A = [10, trăng tròn, 3, 30, trăng tròn, 30, trăng tròn, 6, 3, 2, 8, 9]

>>> A. remove(3)

>>> print(A)

Câu 9:

Chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau khi nói tới câu mệnh lệnh insert vô python:

Câu 10:

Danh sách A sau mệnh lệnh 1 mệnh lệnh remove() và 3 mệnh lệnh append() đem 8 thành phần. Hỏi thuở đầu list A đem từng nào phần tử?

Câu 11:

Toán tử nào là dùng để làm đánh giá một độ quý hiếm đem ở trong list không?

Câu 12:

Số tuyên bố chính là:

1) Sau khi triển khai mệnh lệnh clear(), các thành phần trả về độ quý hiếm 0.

2) Lệnh remove trả về độ quý hiếm False nếu như không tồn tại vô list.

3) remove() có công năng xoá một thành phần có mức giá trị mang lại trước vô list.

4) Lệnh remove() có công năng xoá một thành phần ở địa điểm mang lại trước.

Xem thêm: canh ngay xuan

Câu 13:

Phát biểu nào là sau đấy là sai?

Câu 14:

Lệnh sau, chèn thành phần cần thiết thêm nữa địa điểm loại bao nhiêu vô list A?

A. insert(-5, 3)