học toán lớp 9 online miễn phí

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 được cỗ dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy biên soạn và phát triển.Cuốn sách tổ hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập dượt đại số và hình học tập.

Bạn đang xem: học toán lớp 9 online miễn phí

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
  • Bài 1. Căn bậc hai
  • Bài 2. Căn thức bậc nhị và hằng đẳng thức
  • Bài 3. Liên hệ thân thích luật lệ nhân và luật lệ khai phương
  • Bài 4. Liên hệ thân thích luật lệ phân tách và luật lệ khai phương
  • Bài 5. Bảng Căn bậc hai
  • Bài 6. Biến thay đổi giản dị và đơn giản biểu thức chứa chấp căn thức bậc hai
  • Bài 7. Biến thay đổi giản dị và đơn giản biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị (tiếp theo)
  • Bài 8. Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn bậc hai
  • Bài 9. Căn bậc ba
  • Ôn tập dượt chương I – Căn bậc nhị. Căn bậc ba
  • Đề đánh giá 15 phút – Chương I – Đại số 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Đại số 9
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
  • Bài 1. Nhắc lại và bổ sung cập nhật những định nghĩa về hàm số
  • Bài 2. Hàm số bậc nhất
  • Bài 3. Đồ thị của hàm số nó = ax + b (a ≠ 0)
  • Bài 4. Đường trực tiếp tuy nhiên song và đường thẳng liền mạch rời nhau
  • Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng liền mạch nó = ax + b (a ≠ 0).
  • Ôn tập dượt chương II – Hàm số bậc nhất
  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 9

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

Xem thêm: tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task

 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
  • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và lối cao vô tam giác vuông
  • Bài 2. Tỉ con số giác của góc nhọn
  • Bài 3. Bảng lượng giác
  • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc vô tam giác vuông
  • Bài 5. Ứng dụng thực tiễn những tỉ con số giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
  • Ôn tập dượt chương I – Hệ thức lượng giác vô tam giác vuông
  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – Hình học tập 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học tập 9
 • CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN
  • Bài 1. Sự xác lập của lối tròn trĩnh. Tính hóa học đối xứng của lối tròn
  • Bài 2. Đường kính và thừng của lối tròn
  • Bài 3. Liên hệ thân thích thừng và khoảng cách kể từ tâm cho tới dây
  • Bài 4. Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và lối tròn
  • Bài 5. Dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến của lối tròn
  • Bài 6. Tính hóa học của nhị tiếp tuyến rời nhau
  • Bài 7. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn
  • Bài 8. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn trĩnh (tiếp theo)
  • Ôn tập dượt chương II – Đường tròn
  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Hình học tập 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học tập 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 9

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của nhật bản là

 • CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  • Bài 1. Phương trình hàng đầu nhị ẩn
  • Bài 2. Hệ nhị phương trình hàng đầu nhị ẩn
  • Bài 3. Giải hệ phương trình vì chưng cách thức thế
  • Bài 4. Giải hệ phương trình vì chưng cách thức nằm trong đại số.
  • Bài 5. Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình
  • Bài 6.Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình (Tiếp theo)
  • Ôn tập dượt chương III – Hệ nhị phương trình hàng đầu nhị ẩn
  • Đề kiểm 15 phút – Chương 3 – Đại số 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 9
 • CHƯƠNG IV. HÀM SỐ nó = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
  • Bài 1. Hàm số nó = ax^2 (a ≠ 0)
  • Bài 2. Đồ thị của hàm số nó = ax^2 (a ≠ 0).
  • Bài 3. Phương trình bậc nhị một ẩn
  • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Bài 5. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn
  • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  • Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
  • Bài 8. Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình
  • Ôn tập dượt chương IV – Hàm số nó = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn
  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 4 – Đại số 9
  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 9
3.7/5 - (99 bình chọn)