hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

Câu hỏi:

06/12/2022 7,165

B. technology còn lỗi thời, nhiệm vụ tay chân.

Bạn đang xem: hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

C. ko đạt được chuẩn chỉnh của quốc tế và chống. 

D. vận tốc cách tân và phát triển nhanh chóng vượt lên bậc, dần dần tiến bộ.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Ngành viễn thông VN lúc này vận tốc cách tân và phát triển nhanh chóng vượt lên bậc, dần dần tiến bộ.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho thấy thêm tỉnh này sở hữu tỷ lệ dân sinh thấp nhất trong những tỉnh sau đây?

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 22, cho thấy thêm những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện này tại đây nằm trong vùng Đồng bởi sông Cửu Long?

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 17, cho thấy thêm cửa khẩu quốc tế này sau đây nằm trong vùng Tây Nguyên?

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 21, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp này tại đây sở hữu ngành khai quật phàn nàn đá?

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 28, cho thấy thêm cây cafe được trồng nhiều ở tỉnh này tại đây nằm trong Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho thấy thêm điểm này tại đây sở hữu lượng mưa lớn số 1 vô mon XI?

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 26, cho thấy thêm khai quật Fe tỉnh này tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 8:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho thấy thêm vườn vương quốc này tại đây nằm trong tỉnh Bắc Kạn?

Câu 9:

Vấn đề tăng thêm ý nghĩa tiên phong hàng đầu của việc dùng và tôn tạo khu đất ở Đồng bởi sông Cửu Long là

Câu 10:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 29, trung tâm công nghiệp này tại đây của Đồng bởi Sông Cửu Long  không sở hữu ngành công nghiệp vật tư xây dựng?

Xem thêm: nhiệt phân hoàn toàn cuno32 thu được sản phẩm là

Câu 11:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 14, cho thấy thêm núi này tại đây tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam?

Câu 12:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm hồ nước này tại đây nằm trong khối hệ thống sông Hồng?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017

(Đơn vị: người/km2)

Vùng

Mật phỏng dân số

Đồng bằng phẳng Sông Hồng

1 004

Trung du miền núi Bắc Bộ

128

Tây Nguyên

106

Cả nước

283

Xem thêm: ví dụ về áp suất

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại tỷ lệ dân sinh một số trong những vùng VN, năm 2017, dạng biểu vật dụng này tại đây tương thích nhất?

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho thấy thêm tỉnh này tại đây sở hữu diện tích S trồng cây lâu năm nhiều năm to hơn cây lâu năm sản phẩm năm?