hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

24/09/2022 91

Bạn đang xem: hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay

B. sản lượng tôm nuôi nhiều hơn thế nữa cá. 

C. mẫu mã kể từ thâm nám canh thanh lịch quảng canh. 

D. cải tiến và phát triển nhất ở Đồng vì thế sông Hồng.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Phương pháp: Sử dụng Atlat trang đôi mươi và kỹ năng bài bác 24 – Vấn đề cải tiến và phát triển thủy sản và lâm nghiệp

Cách giải:

Đặc điểm ngành nuôi trồng thủy sản của việt nam lúc này :

- Sản lượng cá nuôi to hơn tôm nuôi thật nhiều (năm 2005: sản lượng cá nuôi là 97117 tấn, trong những lúc tôm nuôi là 327194 tấn) –> B sai.

- Theo Atlat địa lí nước ta trang đôi mươi, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng thời gian nhanh (3,6 phen quy trình 2000 – 2007) và trong năm 2007 sản lượng nuôi trồng vẫn băng qua cả đánh bắt cá. -> A chính.

- Kĩ thuật nuôi tôm chuồn kể từ quảng canh thanh lịch quảng canh nâng cấp, phân phối thâm nám canh và thâm nám canh công nghiệp. -> C sai.

- Đồng vì thế sông Cửu Long là vùng với ngành nuôi trồng cải tiến và phát triển nhất việt nam. -> D sai. 

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích rừng đương nhiên của việt nam bị suy sụt giảm nhanh hầu hết do 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho biết thêm tỉnh nào là với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa trong những tỉnh sau đây? 

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 28, cho biết thêm hồ nước Sông Hinh nằm trong tỉnh nào là trong những tỉnh sau đây? 

Câu 4:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 26, cho biết thêm xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện nào là tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc bộ? 

Xem thêm: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

Câu 5:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 27, cho biết thêm điểm khai quật Fe Thạch Khê nằm trong tỉnh nào là, với lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 23, cho biết thêm trường bay nào là sau đó là trường bay nhập nước? 

Câu 7:

Ngành chăn nuôi việt nam hiện tại nay 

Câu 8:

Để chống phòng thô hạn lâu nhiều năm ở việt nam nên xử lý vì thế biện pháp 

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 – 5, cho biết thêm tỉnh nào là trong những tỉnh tại đây với diện tích S rộng lớn nhất? 

Câu 10:

Tiềm năng dầu khí của việt nam triệu tập ở 

Câu 11:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường phát triển cây lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Sở là 

Câu 12:

Thế mạnh hầu hết nhằm tăng cường thâm nám canh nhập nông nghiệp ở Đồng vì thế sông Hồng là 

Câu 13:

Các đồng vì thế ven bờ biển miền Trung việt nam không nhiều với kỹ năng không ngừng mở rộng do 

Câu 14:

Cho biểu đồ: 

(Nguồn số liệu theo đuổi Niên giám đo đếm nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu vật, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu sự thay cho thay đổi GDP của Philipines và Thái Lan từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2018? 

Câu 15:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm trong những vị trí tại đây, vị trí nào là với lượng mưa tầm mon 3 không nhiều nhất? 

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào cần vương là gì