hình thoi như thế nào

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Bạn đang xem: hình thoi như thế nào

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau đều bằng nhau.
  2. Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: đảo nằm ở phía bắc của nhật bản là

Diện tích của hình thoi bởi vì 50% tích chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi bởi vì chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là 1 trong những dạng đặc trưng của một hình bình hành vì thế nó sở hữu tương đối đầy đủ đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một số trong những đặc thù khác:

Xem thêm: bài tập phép tịnh tiến

  1. Hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons được thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.