hình có 4 cạnh bằng nhau là hình gì

Câu hỏi:

26/03/2022 2,848

B. Tứ giác với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau và cân nhau là hình thoi

Bạn đang xem: hình có 4 cạnh bằng nhau là hình gì

C. Hình bình hành với lối chéo cánh là phân giác của một góc là hình thoi

D. Hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: D

Giải thích:

Lời giải

+ Tứ giác với 4 cạnh cân nhau là hình thoi

+ Hình bình hành với nhị cạnh kề cân nhau là hình thoi

+ Hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi

+ Hình bình hành với cùng 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi

Nên A, C, D đích thị, B sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC đều, H là trực tâm, lối cao AD. M là vấn đề bất kì bên trên cạnh BC. Gọi E, F theo lần lượt là hình chiếu của M bên trên AB, AC, gọi I là trung điểm của đoạn trực tiếp AM. ID hạn chế EF bên trên K.

Chọn câu sai.

Xem thêm: thai 20 tuan nang bao nhieu gram

Câu 2:

Cho hình thoi ABCD với chu vi vị 24 centimet,lối cao AH vị 3cm. Tính .

Câu 3:

Cho hình thoi ABCD với góc A tù. hiểu lối cao kẻ kể từ đỉnh A cho tới cạnh CD phân chia song cạnh cơ. Tính những góc của hình thoi.

Câu 4:

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các lối chéo cánh AC, BD của tứ giác ABCD cần với ĐK gì thì EFGH là hình thoi?

Câu 5:

Hình thoi không có đặc điểm nào là bên dưới đây?

Câu 6:

Cho những hình sau, lựa chọn khẳng định đúng.

Trắc nghiệm Hình thoi với đáp án - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Câu 7:

Cho hình thoi ABCD. Trên những cạnh BC và CD theo lần lượt lấy nhị điểm E và F sao mang đến BE = DF. Gọi G, H thứu tự động là giao phó điểm của AE, AF với lối chéo cánh BD.

Cho OC = 4; OH = 3. Tính chu vi tứ giác AHCG

Câu 8:

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F là trung điểm của những cạnh AD và BC. Các lối BE, DE hạn chế những lối chéo cánh AC bên trên Phường và Q. Tứ giác EPFQ là hình thoi nếu như góc ACD bằng:

Câu 9:

Cho hình thang ABCD. Gọi M, N, Phường, Q theo lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Hình thang ABCD nhận thêm ĐK gì thì MNPQ là hình thoi. Hãy lựa chọn câu đích thị.

Câu 10:

Cho hình thoi ABCD với chu vi vị 16cm, lối cao AH vị 2cm. Tính những góc của hình thoi. Hãy lựa chọn câu đích thị.

Câu 11:

Điền kể từ tương thích nhập khu vực trống: “Tứ giác với hai tuyến phố chéo cánh … là hình thoi”

Câu 12:

Cho hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 24cm và 10cm. Tính chừng nhiều năm cạnh hình thoi.

Câu 13:

Hình thoi với chu vi vị 36cm thì chừng nhiều năm cạnh của chính nó bằng

Xem thêm: nêu những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế thời minh thanh

Câu 14:

Cho tam giác ABC vuông ở A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, M’ là vấn đề đối xứng với M qua loa D.

1. Tứ giác AMBM’ là hình gì?

Câu 15:

Tứ giác ABCD với AB = CD. Gọi M, N theo đòi trật tự là trung điểm của BC, AD. Gọi I, K theo đòi trật tự là trung điểm của AC, BD. Chọn câu đích thị nhất.