hiện tượng điện phân không ứng dụng để

Câu hỏi:

09/10/2019 206,771

C. đập tĩnh năng lượng điện.

Bạn đang xem: hiện tượng điện phân không ứng dụng để

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Hiện tượng năng lượng điện phân không phần mềm nhằm đập tĩnh năng lượng điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại đem dời được bố trí theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 2:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện đem động

B. nam châm hút đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút đem động

Câu 3:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng lạ nhưng mà Lúc tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC này ê thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay phù hợp kim)

A. bất biến.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm vì thế ko.

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi

C. tăng cho tới vô rất rất.

D. hạn chế cho tới một giá chỉ trí không giống ko.

Câu 4:

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì

A. tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng.

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách Một trong những ion nút mạng nhập sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện nhập hóa học khí là loại đem dời sở hữu vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vì thế nhị đầu côn trùng hàn tạo ra trở thành một mạch kín, hiện tượng lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất như là nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.

Xem thêm: nhiệt phân hoàn toàn cuno32 thu được sản phẩm là

D. nhị thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất như là nhau và sức nóng phỏng ở nhị đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK