hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Câu hỏi:

03/08/2019 24,679

A. Người nhỏ nhỏ nhắn, ở nhỏ nhắn trai Điểm lưu ý sinh dục phụ phái nam kém cỏi trị triển

Bạn đang xem: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

B. Người nhỏ nhỏ nhắn, ở nhỏ nhắn gái Điểm lưu ý sinh dục phụ phái nữ kém cỏi trị triển

C. Người nhỏ nhỏ nhắn hoặc khổng lồ

D. Chậm rộng lớn hoặc ngừng rộng lớn, trí tuệ kém

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các loại hoocmôn hầu hết tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã sở hữu xương sinh sống là?

A. Hoocmôn phát triển và tirôxin

B. Hoocmôn phát triển và testosterone

C. Testosterone và ơstrogen

D. Hoocmôn phát triển, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Câu 2:

Testosterone sở hữu tầm quan trọng kích thích?

A. Sự phát triển và cách tân và phát triển những Điểm lưu ý sinh dục phụ ở  con đực

B. Chuyển hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Quá trình sinh tổ hợp protein,  do cơ kích quy trình phân bào và tăng độ cao thấp tế bào,  vì vậy  làm tăng nhanh sự phát triển của cơ thể

D. Sự phát triển và cách tân và phát triển những Điểm lưu ý sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 3:

Ecđixơn gây?

A. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

B. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, ngưng trệ sâu sắc trở thành con con và bướm

C. Lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

Xem thêm: t.anh 10 kết nối tri thức

D. Lột xác của sâu sắc bướm, khắc chế sâu sắc trở thành con con và bướm

Câu 4:

Hoocmôn phát triển sở hữu vai trò?

A. Tăng cường quy trình sinh tổ hợp protein, bởi vậy Kích quí quy trình phân bào và tăng độ cao thấp tế bào,  vì vậy thực hiện tăng nhanh sự phát triển của cơ thể

B. Kích quí gửi hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Kích quí sự phát triển và cách tân và phát triển những Điểm lưu ý sinh dục phụ ở con cái đực

D. Kích quí sự phát triển và cách tân và phát triển những Điểm lưu ý sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 5:

Juvenin gây?

A. Lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

B. Ức chế sâu sắc trở thành con con và bướm

C. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

D. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, ngưng trệ sđu trở thành con con và bướm

Câu 6:

Cho những loại hoocmôn sau:

(1) Testosterone

(2) Ơstrogen

(3) Ecđixơn

(4) Juvenin

(5) GH

(6) FSH

Loại hoocmôn hầu hết tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển của côn trùng nhỏ lạ

A. ( 3)       

B. (3) và (4)

C. (1), (2) và (4)       

Xem thêm: gia cảnh của thạch sanh có gì đặc biệt

D. (3), (4), (5) và (6)