hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

Câu hỏi:

06/08/2019 76,688

Bạn đang xem: hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp

A. Nhân dân nhập cuộc ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng phường.

B. Nhân dân nhập cuộc thảo luận, gom chủ kiến sửa thay đổi Hiến pháp.

C. Nhân dân nhập cuộc giám sát, đánh giá sinh hoạt của ban ngành giang san ở địa hạt.

D. Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày dân chúng nhập cuộc thi công những luật đạo.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: "Đại biểu Quốc hội thay cho mặt mày dân chúng nhập cuộc thi công những đạo luật" ko nên là mẫu mã dân công ty thẳng. Vì đó là mẫu mã dân công ty con gián tiếp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anh A cáo giác người dân có hành động trộm cắp gia tài Nhà nước là tiến hành mẫu mã dân công ty nào là bên dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Hợp pháp.

D. Thống nhất.

Câu 2:

Dân công ty con gián tiếp là mẫu mã dân công ty nhằm dân chúng bầu rời khỏi những người

A. đại diện thay mặt thay cho mặt mày bản thân đưa ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

B. với trách cứ nhiệm thay cho mặt mày bản thân đưa ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

C. với kỹ năng thay cho mặt mày bản thân đưa ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

D. với trình độ chuyên môn thay cho mặt mày bản thân đưa ra quyết định những việc làm cộng đồng của Nhà nước.

Câu 3:

 Dân công ty thẳng là dân chúng nhập cuộc thẳng đưa ra quyết định việc làm của

A. giang san.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là

B. cá thể.

C. công chức.  

D. dân chúng.

Câu 4:

Trong những nghành của nền dân công ty xã hội công ty nghĩa, dân công ty trong nghành nghề nào là là hạ tầng gia tăng quyền thực hiện công ty của dân chúng bên trên từng lĩnh vực?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Giáo dục đào tạo.

D. Văn hóa.

Câu 5:

Sơn Tùng là người sáng tác của bài bác hát “Cơn mưa ngang qua”. Điều cơ thể hiện nay tính dân công ty trong nghành nghề nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Câu 6:

Chị B nghỉ ngơi chính sách bầu sản theo đòi Luật làm việc là 6 mon tuổi tác, việc thực hiện cơ thể hiện nay dân công ty trong nghành nghề nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Xem thêm: thơ đoàn thuyền đánh cá