hằng đẳng thức số 6

Hằng đẳng thức số 6

Nhằm mục tiêu hùn học viên đơn giản dễ dàng lưu giữ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 6 rất đầy đủ công thức, lý thuyết và bài bác luyện tự động luyện hùn học viên áp dụng và thực hiện bài bác luyện thiệt chất lượng tốt môn Toán lớp 8.

I. Hằng đẳng thức số 6.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 6

Hằng đẳng thức số 6 là tổng nhị lập phương.

a3 + b3 = ( a + b )( a2 - ab + b)

Tổng của nhị lập phương của nhị số ngẫu nhiên tiếp tục bởi vì tổng của nhị số tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu thốn của hiệu số loại nhất và số loại nhị.

Hằng đẳng thức số 6

II. Bài tập

Dạng bài bác luyện 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 + 8 

b) 27x3 + 1

Hướng dẫn: 

a) x3 + 8 = x3 + 23

= ( x + 2 )( x2 - x.2 + 22 )

= ( x + 2 )( x2 - 2x + 4 )

b) 27x3 + 1 = 33x3 + 1= ( 3x )3 + 1

= ( 3x + 1 )(( 3x)2 - 3x.1 + 12)

= ( 3x + 1 )( 9x2 - 3x + 1 )

Dạng bài bác luyện 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhị lập phương

a) ( x + 5 )( x2 - 5x + 25 )

b) ( x + 5 )( x2 - x.5 + 52)

Hướng dẫn:

a) ( x + 5 )( x2 - 5x + 25 )

= ( x + 5 )( x2 - x.5 + 52 )

= x3 + 53

Xem thêm: móng tay nổi hạt gạo

= x3 + 125

b) ( 3x + hắn )( 9x2 - 3xy + y2 )

= ( 3x + hắn )( 32x- 3x.hắn + y2 )

= ( 3x + hắn )((3x)2 - 3x.hắn + y2)

= (3x)3 + y3

= 27x3 + y3

III. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 + y3

b) 1 + y3

c) 64x3 + y3

d) Hằng đẳng thức số 6 + x3

e) x3 + 27

f) 64x3 + 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở nên tổng của nhị lập phương:

a) ( x + Hằng đẳng thức số 6 )( x2 - Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x + 3y )( x2 - 3xy + 9y2 )

c) ( x2 + 3 )( x4 - 3x2 + 9 )

d) ( 2x + 1 )( 4x2 - 2x + 1 )

e) ( 3x + 1 )( 9x2 - 3x + 1 )

Xem thêm: viêm bàng quang có tự khỏi không

f) ( 2x + y2 )( 4x2 - 2xy2 + y4 )                                                                        

Xem tăng những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức số 7
  • Hằng đẳng thức phanh rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở nên nhân tử
  • Phương pháp phân chia đơn thức, nhiều thức mang đến đơn thức
  • Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một trở nên vẫn chuẩn bị xếp

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official