hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm

Câu hỏi:

18/06/2019 97,343

A. 10-5 T

Bạn đang xem: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

HD Giải:

Áp dụng quy tắc cầm bàn tay nên tớ với chiều  như hình vẽ.

Do hợp cùng nhau 1 góc 1200 nên:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại tâm của một loại năng lượng điện tròn trĩnh độ mạnh 5(A) chạm màn hình kể từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của loại năng lượng điện cơ là:

A. 10 (cm)

B. trăng tròn (cm)

C. 22 (cm)

D. 26 (cm)

Câu 2:

Một sợi chạc đồng với 2 lần bán kính 0,8(mm), lớp tô cơ hội năng lượng điện phía bên ngoài vô cùng mỏng tanh. Dùng sợi chạc này nhằm quấn một ống chạc với lâu năm l = 40(cm). Số vòng chạc bên trên từng mét chiều lâu năm của ống chạc là:

A. 936

B. 1125

C. 1250

D. 1379

Câu 3:

Hai vòng tròn dây dn đồng tâm, bán kính mt vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đu có dòng đin cưng độ I = 10A chy qua. Biết hai vòng dây nm trong hai mt phng vuông c vi nhau. Cm ng tti tâm ca hai dây dn có đln là:

A. 1,18.10-4 T

Xem thêm: cân nặng thai 23 tuần

B. 1,7.10-4 T

C. 3,9.10-5 T

D. 8,8.10-4T

Câu 4:

Dùng một chạc đồng 2 lần bán kính 0,8mm với một tấm tô mỏng tanh cơ hội năng lượng điện quấn xung quanh hình trụ 2 lần bán kính 4cm nhằm thực hiện một ống chạc. Khi nối nhì đầu ống chạc với cùng 1 mối cung cấp năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế 3,3V thì chạm màn hình kể từ bên phía trong ống chạc là 15,7.10-4T. Tính chiều lâu năm của ống chạc và độ mạnh loại năng lượng điện nhập ống. tường năng lượng điện trở suất của đồng là một,76.10-8Ωm, những vòng của ống chạc được quấn sát nhau:

A. 0,8m; 1A

B.  0,6m; 1A

C. 0,8m; 1,5A

D. 0,7m; 2A

Câu 5:

Tại tâm của loại năng lượng điện tròn trĩnh bao gồm 100 vòng, người tớ đo được chạm màn hình kể từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng chạc là 10cm. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa từng vòng là:

A. 5A

B. 1A

C. 10A

D. 0,5A

Câu 6:

Hai dòng đin có cưng đI1 = 6A và I2 = 9A chy trong hai dây dn thng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không ngưc chiu nhau. Cm ng tdo hhai dòng đin gây đi ra ti đim M cách I1    6cm và cách I2 8cm có đln là:

A. 2,0.10-5 T

B. 2,2.10-5 T

C. 3,0.10-5 T

Xem thêm: soạn văn bài hội lồng tồng

D. 3,6.10-5 T

TÀI LIỆU VIP VIETJACK