giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Câu hỏi:

25/02/2023 2,021

A. bước sóng số lượng giới hạn của khả năng chiếu sáng kích ứng rất có thể tạo ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện.

Bạn đang xem: giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Đáp án chủ yếu xác

B. bước sóng link với quang đãng electron.

C. bước sóng của khả năng chiếu sáng kích ứng.

D. công bay electron ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

Đáp án A

Giới hạn quang đãng năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là bước sóng số lượng giới hạn của khả năng chiếu sáng kích ứng rất có thể tạo ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Electron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại Lúc đem khả năng chiếu sáng phản vào là vì

A. khả năng chiếu sáng cơ đem bước sóng xác lập.

B. véc tơ vận tốc tức thời của electron lúc tới mặt phẳng kim lọai to hơn véc tơ vận tốc tức thời số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại cơ.

C. tích điện phôtôn to hơn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại cơ.

D. tích điện phôtôn khả năng chiếu sáng cơ to hơn tích điện của electron.

Câu 2:

Chiếu vào trong 1 tế bào quang đãng năng lượng điện một chùm sáng sủa đơn sắc đem bước sóng 0,48μm thì đem loại quang đãng năng lượng điện xuất hiện tại, Lúc cơ nếu để nhập nhì đầu vô cùng anốt và catốt một hiệu năng lượng điện thế hãm có tính rộng lớn vì thế 1,88 V thì tiếp tục thực hiện độ mạnh loại quang đãng năng lượng điện triệt chi tiêu. Công bay của sắt kẽm kim loại thực hiện catốt bằng

A. 0,07eV

B. 0,707eV

C. 70,7eV

D. 7,07eV

Câu 3:

Trong thử nghiệm Hecxơ: chiếu một chùm sáng sủa, trị rời khỏi từ 1 hồ nước quang đãng vào trong 1 tấm kẽm thì thấy những electron nhảy thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại. Khi chắn chùm sáng sủa hồ nước quang đãng vì thế tấm thủy tinh ma dày thì thấy không tồn tại electron nhảy rời khỏi nữa, điều này triệu chứng tỏ

A. khả năng chiếu sáng trị rời khỏi kể từ hồ nước quang đãng đem bước sóng nhỏ rộng lớn số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của kẽm.

Xem thêm: tóm tắt văn bản bàn về đọc sách

B. tấm thủy tinh ma vẫn hít vào toàn bộ khả năng chiếu sáng trị rời khỏi kể từ hồ nước quang đãng.

C. tấm sắt kẽm kim loại vẫn tích năng lượng điện dương và đem năng lượng điện thế dương.

D. chỉ mất khả năng chiếu sáng phù hợp mới mẻ tạo ra được hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện.

Câu 4:

Kết trái ngược này tại đây Lúc thử nghiệm với tế bào quang đãng năng lượng điện là ko đúng?

A. Hiệu năng lượng điện thế hãm tùy thuộc vào tần số khả năng chiếu sáng kích ứng.

B. Khi hiệu năng lượng điện thế thân thuộc anốt và catốt là UAK=0 vẫn đem loại quang đãng năng lượng điện.

C. Cường chừng loại quang đãng năng lượng điện bão hòa tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh chùm sáng sủa kích ứng.

D. Ánh sáng sủa kích ứng nên đem tần số nhỏ rộng lớn số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện.

Câu 5:

Kim loại dùng để làm catốt của một tế bào quang đãng năng lượng điện đem công bay electron A = 2,2 eV. Chiếu nhập catốt một phản xạ đem bước sóng λ. Muốn triệt chi tiêu loại quang đãng năng lượng điện, người tao phải để nhập anốt và catốt một hiệu năng lượng điện thế hãm. Cách sóng có mức giá trị

A. 0,477μm

B. 0,377μm

C. 0,677μm

D. 0,577μm

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp Đúng. Giới hạn quang đãng năng lượng điện của từng sắt kẽm kim loại là:

A. Cách sóng của khả năng chiếu sáng kích ứng phản vào sắt kẽm kim loại.

B. Công bay của những êlectron ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại cơ.

C. Cách sóng số lượng giới hạn của khả năng chiếu sáng kích ứng nhằm tạo ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện sắt kẽm kim loại cơ.

Xem thêm: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung bài tập

D. Hiệu năng lượng điện thế hãm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK