giờ cao điểm dùng điện trong ngày là

Câu hỏi:

09/10/2019 35,100

Bạn đang xem: giờ cao điểm dùng điện trong ngày là

B. Từ 18h cho tới 22h  

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của giờ du lịch là:  

A. Điện năng dung nạp rộng lớn trong những khi năng lực cung ứng năng lượng điện của những xí nghiệp năng lượng điện ko đáp ứng nhu cầu đủ  

B. Điện áp mạng năng lượng điện bị hạ xuống, tác động xấu xa cho tới chính sách thao tác của vật dụng điện  

C. Cả A và B đều đúng  

D. Đáp án khác 

Câu 2:

Để phát sáng, đèn huỳnh quang quẻ dung nạp năng lượng điện năng thế nào đối với đèn sợi đốt:  

A. Như nhau  

B. Ít rộng lớn 4 cho tới 5 lần  

C. Nhiều rộng lớn 4 cho tới 5 lần  

D. Đáp án khác

Câu 3:

Sử dụng hợp lý năng lượng điện năng bao gồm bao nhiêu cách?  

A. 2  

B. 3  

C. 4  

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

D. 5

Câu 4:

Để phát sáng vô căn nhà, văn phòng, người tao nên dùng:  

A. Đèn huỳnh quang  

B. Đèn sợi đốt  

C. Cả A và B đều đúng  

D. Đáp án khác

Câu 5:

Trong ngày sở hữu những giờ dung nạp năng lượng điện năng nhiều gọi là:  

A. Giờ “điểm”  

B. Giờ “thấp điểm”  

C. Giờ “cao điểm”  

D. Đáp án khác

Câu 6:

Giảm hạn chế dung nạp năng lượng điện năng vô giờ du lịch vị cách:  

A. Cắt năng lượng điện bình nước nóng  

B. Không là quần áo  

C. Cắt năng lượng điện một trong những đèn ko cần thiết thiết  

D. Cả 3 đáp án trên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK