fes2 ra so2

FeS2 rời khỏi SO2

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10 Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat.... đó cũng đó là phản xạ pha chế SO2 vô công nghiệp quặng Pirit Fe.

Bạn đang xem: fes2 ra so2

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một vài nội dung liên quan:

  • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

1. Phương trình nhen nhóm cháy quặng pirit

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ 

2. Điều khiếu nại phản xạ FeS2 rời khỏi SO2

Điều kiện: Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại FeS2 O2 Fe2O3 SO2

Đốt cháy quặng pirit ở nhiệt độ chừng cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện nay gray clolor đỏ loét của Fe (III) oxit Fe2O3

5. tin tức Pirit Fe FeS2

5.1. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe sở hữu công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi chạm đập vô thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe đưa đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

5.2. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, sở hữu ánh kim, có màu sắc vàng đồng.

Không tan nội địa.

5.3. Tính hóa chất FeS2

Mang đặc điểm chất hóa học của muối bột.

Thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập  áp dụng liên quan 

Câu 1: Cho những hóa học : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa chấp nồng độ Fe lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm lượng Fe vô FeO là rộng lớn nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%

Câu 2: Để nhận thấy khí O2 và O3 tao dùng hóa hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch KI và hồ nước tinh anh bột

B. Kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Tác dụng với SO2

Xem đáp án

Đáp án A

Dẫn theo lần lượt nhì khí vô 2 hỗn hợp KI sở hữu chứa chấp sẵn một không nhiều tinh anh bột

Mẫu test nào là sở hữu hỗn hợp có màu sắc xanh rì xuất hiện nay thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ nước tinh anh bột → xanh

Khí sót lại ko thực hiện thay đổi color là oxi

Câu 3. Dãy những hóa học nào là tại đây thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy những hóa học thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric loãng: Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Al2O3 + 3H 2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 4. Oxit nào là tại đây Lúc thuộc tính với nước đưa đến hỗn hợp sở hữu pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Câu 5. Để nhận thấy 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng vô 3 lọ tổn thất nhãn tao dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn những khí vô nước vôi trong

Xem đáp án

Đáp án B

Giấy quỳ tím độ ẩm thì nhận thấy được SO2 bởi SO2 tan nội địa tạo nên hỗn hợp axit thực hiện quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ loét nhận thấy được khí O2 vì như thế Oxi là hóa học giữ lại sự sinh sống và sự cháy nên tiếp tục để ý được hiện tượng lạ là tàn đóm bùng cháy

Câu 6. Tại sao vô chống thử nghiệm người tao lại dùng cách thức đẩy nước

A. Oxi nặng trĩu rộng lớn ko khí

B. Oxi nhẹ nhõm rộng lớn ko khí

C. Oxi không nhiều tan vô nước

D. Oxi tan nhiều vô nước

Câu 7. Từ 1,6T quặng pirit Fe sở hữu chứa chấp 60% FeS2 hoàn toàn có thể tạo ra được từng nào tấn axit H2SO4? hiểu hiệu suất của quy trình phản xạ là 90%. Kết trái khoáy sớm nhất với đáp án nào là sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Xem đáp án

Đáp án A

Sơ đồ vật phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120                           196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> lượng axit sunfuric thực tiễn nhận được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 8. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 vào phía trong bình kín, không tồn tại bầu không khí, nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 và O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO và O2.

Xem đáp án

Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì chưng nhau:

  • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan rời khỏi và mang lại hỗn hợp có màu sắc xanh
  • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị tổn thất color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

Xem thêm: quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan rời khỏi và có màu sắc xanh rì chứng minh vô hỗn hợp sở hữu Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị tổn thất color → chứng minh hỗn hợp sở hữu cả Fe2+ (xảy rời khỏi phản xạ lão hóa khử thân ái Fe2+ và KMnO4 bởi Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11. Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên sở hữu số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X bao gồm FeCl2 và FeCl3

Cho phần 1 thuộc tính với hỗn hợp NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

Sau Lúc nhằm Y ngoài ko khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vô Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vô Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Câu 12. Cách nào là tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vô bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi láo lếu phù hợp thuở đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 14. Dãy những hóa học nào là tại đây tan vô nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 15. Dãy những hóa học thuộc tính với lưu hoàng đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Câu 16. Nhận xét nào là tại đây ko trúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan đảm bảo chất lượng vô nước

B. Tại ĐK thông thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 sở hữu tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc sở hữu tính háo nước.

Câu 17. Trong những phản xạ tại đây, nên lựa chọn câu Tóm lại ko trúng về H2SO4:

A. H2SO4 đặc nguội bị thụ sầm uất trong những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr

B. Khi xúc tiếp với H2SO4 đặc rất dễ gây rộp nặng

C. H2SO4 đặc là hóa học háo nước

D. Khi trộn loãng axit sunfuric đặc, chỉ được mang lại kể từ từ nước và axit

Xem đáp án

Đáp án D

Khi trộn loãng hỗn hợp axit đặc, tao cần thiết sụp đổ kể từ từ axit vô nước, bởi axit H2SO4 đặc là một trong hóa học cực kỳ háo nước, nên còn nếu không cảnh giác và biết phương pháp xử lý tiếp tục đơn giản gây ra bỏng

Câu 18. Trong những thử nghiệm mang lại sắt kẽm kim loại thuộc tính với H2SO4 đặc rét, sau phản xạ thông thường sinh rời khỏi một lượng rộng lớn khí SO2 (khí này cực kỳ độc, tác động cho tới đàng thở …). Vì vậy nhằm bảo đảm an toàn sức mạnh của những người thực hiện thử nghiệm, tao xử lý khí SO2 bằng:

A. Bông tẩm giấm ăn

B. Bông tẩm xút

C. Bông tẩm muối bột ăn

D. Bông tẩm KMnO4

Xem đáp án

Đáp án B

Người tao tiếp tục dùng bông tẩm xút nhằm ngăn chặn SO2 cất cánh ra phía bên ngoài tạo nên độc cho tất cả những người thực hiện thí nghiệm

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Câu 19. Khí CO2 sở hữu lẫn lộn SO2. Trong những hóa hóa học sau:

(1) hỗn hợp NaOH;

(2) hỗn hợp Br2;

(3) hỗn hợp KMnO4;

(4) hỗn hợp Na2SO3;

(5) nước vôi trong;

(6) khí O2.

Có từng nào hóa hóa học hoàn toàn có thể dùng nhằm vô hiệu khí SO2 thoát khỏi CO2.

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án C

Để loại khí SO2 thoát khỏi khí CO2 thì nên xác lập hỗn hợp nào là thuộc tính được với SO2 nhưng mà ko thuộc tính với CO2

Các hóa hóa học hoàn toàn có thể dùng để làm loại khí SO2 thoát khỏi CO2 là:

(2) hỗn hợp Br2;

(3) hỗn hợp KMnO4;

(4) hỗn hợp Na2SO3

Câu đôi mươi. Trong công nghiệp, kể từ khí SO2 và oxi, phản xạ chất hóa học tạo nên trở nên SO3 xẩy ra ở ĐK nào là sau đây?

A. Nhiệt chừng chống.

B. Đun rét cho tới 500oC.

C. Đun rét cho tới 500oC và xuất hiện xúc tác V2O5.

D. Nhiệt chừng chống và xuất hiện hóa học xúc tác V2O5.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong công nghiệp người tao tạo ra lưu hoàng trioxit bằng phương pháp lão hóa lưu hoàng đioxit

Xem thêm: bảng đơn vị đo diện tích lớp 4

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 ⇆  2SO3 (nhiệt chừng xúc tác V2O5)

-----------------------------