fe+hno3 loãng

Phản ứng Fe + HNO3 loãng rời khỏi N2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Hình như là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

10Fe + 36HNO3 loãng → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Bạn đang xem: fe+hno3 loãng

Bạn đang được xem:

– Dung dịch HNO3 loãng dư.

Cách tiến hành phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng với hỗn hợp axit nitric loãng.

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Kim loại tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp gold color nâu và khí ko color bay rời khỏi.

Bạn sở hữu biết

Fe thụ động với axit HNO3 quánh nguội, H2SO4 quánh nguội → rất có thể người sử dụng thùng Fe vận tải axit HNO3 quánh nguội và H2SO4 quánh nguội.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp axit nitric loãng nhận được hóa học khí ko color nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí. Phương trình chất hóa học xẩy ra là:

Xem thêm thắt : KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O

A. 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

B. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O

C. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

D. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Xem thêm: vi khuẩn gram dương

Khí ko color là thành phầm khử của HNO3 sở hữu N2 và N2O. Trong số đó, MN2 < Mkk

10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O

Ví dụ 2: Cho phản xạ sau: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2+ H2O

Hệ số tối giản của HNO3 nhập phản xạ bên trên là:

Xem thêm thắt :

A. 18 B. 30 C. 36 D. 32

Hướng dẫn giải

Đáp án C

10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Ví dụ 3: Cho phản xạ sau: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O

Tổng thông số tối giản nhập phản xạ bên trên là:

A. 87 B. 64 D. 82 D. 108

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Xem thêm: từ thế kỉ x đến thế kỉ xix nền giáo dục khoa cử của đại việt có điểm gì nổi bật

10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2 ↑
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3 ↓
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2 ↑
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua sắm 1 tặng 3

Nguồn: https://mamnonanhviet.edu.vn
Danh mục: Hóa