dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Câu hỏi:

24/02/2020 72,903

A. H2SO4.

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét Fe(OH)3 cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn là

A. Fe3O4.

B. Fe.

C. FeO.

D. Fe2O3.

Câu 2:

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho gang thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe thuộc tính với hỗn hợp Fe(NO3)3.

(c) Cho Al thuộc tính với hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm HCl và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dung với hỗn hợp Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Fe thuộc tính với khí Cl2 thô.

Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm với hiện tượng kỳ lạ bào mòn năng lượng điện chất hóa học là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 3:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là

A. valin.

B. lysin.

C. alanine.

Xem thêm: bài 15 văn minh văn lang âu lạc

D. glyxin.

Câu 4:

Hỗn hợp ý X bao gồm Al2O3, Ba, K (trong ê oxi rung rinh 20% lượng của X). Hòa tan trọn vẹn m gam X nhập nước dư, nhận được hỗn hợp Y và 0,022 mol khí H2. Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp bao gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl nhập Y, nhận được hỗn hợp Z (chỉ chứa chấp những muối hạt clorua và sunfat trung hòa) và 2,958 gam lếu láo hợp ý kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,912.

B. 3,090.

C. 4,422.

D. 3,600.

Câu 5:

Kim loại này tại đây có tính cứng cao nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Cr.

D. Fe.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng thế brom nhập vòng thơm ngát của anilin dễ dàng rộng lớn benzen.

(b) Có nhì hóa học cơ học đơn chức, mạch hở với nằm trong công thức C2H4O2.

(c) Trong phân tử, những amino axit đều chỉ tồn tại một group NH2 và một group COOH.

(d) Hợp hóa học H2N-CH2-COO-CH3 thuộc tính được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl.

(e) Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột và xenlulozơ đều nhận được glucozơ.

(g) Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đựng được nhiều hóa học rộng lớn.

Số tuyên bố trúng là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: al + h2

D. 5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK