dư dả

Tiếng Việt Sửa đổi

Cách vạc âm Sửa đổi

IPA theo dõi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ za̰ː˧˩˧˧˥ jaː˧˩˨˧˧ jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɨ˧˥ ɟaː˧˩ɟɨ˧˥˧ ɟa̰ːʔ˧˩

Tính từ Sửa đổi

dư dả

Xem thêm: em hãy cho biết micro nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính

Bạn đang xem: dư dả

  1. Có quá, đối với nấc quan trọng của cuộc sống vật hóa học (nói khái quát).
    Sống kha khá dư dả.

Đồng nghĩa Sửa đổi

  • dư giả

Dịch Sửa đổi

  • Tiếng Anh: abundant

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng hoàn toàn có thể viết bửa sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)