đông nam bộ phát triển mạnh cây

Câu hỏi:

06/12/2022 26,264

C. lúa gạo.

Bạn đang xem: đông nam bộ phát triển mạnh cây

Đáp án đích là: D

Đông Nam Sở cải cách và phát triển mạnh cây điều ( cây dung dịch cải cách và phát triển mạnh ở chống miền núi Tây bắc, cây dừa cải cách và phát triển mạnh bên trên vùng ĐBSCL, cây lúa gạo cải cách và phát triển mạnh bên trên những quần thể vưc đồng bằng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất lúa gạo ở việt nam hiện nay nay

Câu 2:

Mạng lưới đàng xe hơi việt nam hiện nay nay

Câu 3:

Các hòn đảo ven bờ nước ta

Câu 4:

Đô thị việt nam hiện nay nay

Câu 5:

Hoạt động công nghiệp này tại đây không cải cách và phát triển ở chống cồn núi nước ta?

Câu 6:

Cho biểu đồ vật về nhập vào sản phẩm & hàng hóa phân bám theo chống tài chính việt nam quy trình tiến độ năm ngoái - 2019

Media VietJack

Biểu đồ vật thể hiện nay nội dung này sau đây?

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 14, cho thấy núi này tại đây nằm ở vị trí cao nguyên trung bộ Đắk Lắk?

Câu 8:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 - 5, cho thấy TP.HCM này sau đấy là tỉnh lị của Phú Thọ?

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, cho thấy khu đô thị này tại đây nằm trong tỉnh Lâm Đồng?

Câu 10:

Lao động việt nam hiện nay nay

Câu 11:

Phát triển cây lâu năm nhiều năm ở Trung du và miền núi Bắc Sở nhằm mục đích mục tiêu đa số là

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019

Năm

2015

2017

2018

2019

Ô tô

2990.2

2261.9

1834.8

Xem thêm: làm tròn số đến hàng nghìn hàng chục nghìn

3168.8

Xăng, dầu

5522.7

7105.6

7875.9

6344.0

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển trị giá chỉ một vài món đồ nhập vào của việt nam quy trình tiến độ năm ngoái - 2019, dạng biểu đồ vật này sau đấy là phù hợp nhất?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị. Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6883

247534

3211

103268

2019

17033

279240

4052

125339

Xem thêm: vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2019 với năm 2015?

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 26, cho thấy trung tâm công nghiệp này tại đây sở hữu ngành đóng góp tàu?