đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

Câu hỏi:

23/06/2022 8,045

Bạn đang xem: đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

D. \(\frac{1}{6}\).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án chính là: D

Mỗi các bạn đều phải sở hữu năng lực được lựa chọn nên với 6 thành phẩm hoàn toàn có thể xẩy ra.

Có một thành phẩm tiện lợi mang lại biến hóa cố “Bạn được lựa chọn là nam”.

Xác suất của biến hóa cố các bạn được lựa chọn là phái mạnh là \(\frac{1}{6}\).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mũi phẳng phiu. Tính phần trăm của biến hóa cố “Gieo được mặt mũi với số chấm nhiều hơn thế 6”.

A. 0;

B. 0,2;

C. 0,4;

D. 1.

Câu 2:

Gieo tình cờ xúc xắc một phiên. Xét biến hóa cố “Mặt xuất hiện tại của xúc xắc với số chấm là số phân chia không còn mang lại 2”. Xác suất của biến hóa cố này là:

A. \(\frac{1}{2}\);

B. \(\frac{1}{4}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 3:

Tung nhì đồng xu phẳng phiu một số trong những phiên tớ được thành phẩm như sau:

Biến cố

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

22

20

8

Xác suất của biến hóa cố “Một đồng sấp, một đồng ngửa” là:

A. \(\frac{1}{5}\);

B. \(\frac{2}{5}\);

C. \(\frac{3}{5}\);

Xem thêm: anh lớp 10 unit 2

D. \(\frac{4}{5}\);

Câu 4:

Chọn tình cờ một số trong những nhập tư số 11, 12, 13, 14. Tính phần trăm nhằm chọn lựa được số phân chia không còn mang lại 6.

A. \(\frac{1}{4}\);

B. \(\frac{1}{2}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 5:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mũi một số trong những phiên tớ được thành phẩm như sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần

8

7

3

12

10

10

Hãy tính phần trăm của biến hóa cố “gieo được mặt mũi với số lẻ chấm” nhập 50 phiên gieo bên trên.

A. \(\frac{{21}}{{100}};\)

B. \(\frac{{11}}{{25}};\)

C. \(\frac{{21}}{{50}};\)

D. \(\frac{{29}}{{50}};\)

Câu 6:

Trong trò đùa gieo xúc xắc, số những thành phẩm hoàn toàn có thể xẩy ra so với mặt mũi xuất hiện tại của xúc xắc là 6. Nếu k là số những thành phẩm tiện lợi mang lại biến hóa cố thì xác xuất của biến hóa cố là:

A. \(\frac{k}{6}\);

B. \(\frac{{2k}}{6}\);

C. \(\frac{{3k}}{6}\);

Xem thêm: ở việt nam kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế

D. \(\frac{{4k}}{6}\).