đoạn chương trình sau giải bài toán nào

Câu hỏi:

10/05/2020 80,145

A. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Bạn đang xem: đoạn chương trình sau giải bài toán nào

B. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Đáp án chủ yếu xác

C. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đoạn chương trình

   For I:=1 to tướng M do { I chạy nhập phạm vi từ một cho tới M}

   If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then { đánh giá I phân chia không còn cho tới 3 và cho tới 5 không}

   T := T + I; {Cộng dồn nhập tổng}

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của đổi thay kiểm đếm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những đổi thay nhập câu lệnh

D. Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Sau Khi tiến hành đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to tướng 4 tự S:=S+i;

   Giá trị của đổi thay S vày bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

Xem thêm: con người trước khi chết có biểu hiện gì

D. 0

Câu 3:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh đích :

A. for i:=1 to tướng 10; tự x:=x+1;

B. for i:=1 to tướng 10 tự x:=x+1;

C. for i:=10 to tướng 1 tự x:=x+1;

D. for i =10 to tướng 1 tự x:=x+1;

Câu 4:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu nên vày độ quý hiếm cuối

Câu 5:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số phen lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài bác cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi đem người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < đổi thay kiểm đếm > : = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < đổi thay kiểm đếm > := < độ quý hiếm cuối > to tướng < độ quý hiếm đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < đổi thay kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối >; tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < đổi thay kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: ginkgo biloba 120mg dạng vỉ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK