điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

Câu hỏi:

12/03/2023 2,921

A. Cách sóng là quãng lối nhưng mà sóng truyền được vô một chu kì.

Bạn đang xem: điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

B. Cách sóng là khoảng cách đằm thắm nhị điểm dao dộng nằm trong trộn nhau bên trên phương truyền sóng.

C. Cách sóng là khoảng cách đằm thắm nhị điểm ngay sát nhau nhất bên trên phương truyền sóng và xê dịch nằm trong trộn.

D. Cả A và C.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

A, C đích.

B – sai, thiếu thốn “gần nhau nhất”.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp O phân phát sóng cơ xê dịch theo dõi phương trình: u = 2cos(20πt + π/3) ( vô cơ u (mm), t (s) ) sóng truyền theo dõi đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là một trong điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng tầm 42,5 centimet. Trong khoảng tầm kể từ O cho tới M đem từng nào điểm xê dịch lệch sóng π6 với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox. Lúc vật ở li chừng x =2 cm thì đem véc tơ vận tốc tức thời v=π2cm/s và vận tốc a=π22 cm/s2. Biên chừng A và tần số góc ω là

A. 2 cm; π rad/s.

B. trăng tròn cm; π rad/s.

C. 2 cm; 2π rad/s.

D. 22 cm; π rad/s.

Câu 3:

Đại lượng này tại đây của sóng ko dựa vào môi trường xung quanh truyền sóng?

A. Tốc chừng truyền sóng.

B. Tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. Tần số.

Xem thêm: bội chung nhỏ nhất của hai số là 45 một trong hai số đó là 5 hãy tìm số còn lại

D. Cách sóng.

Câu 4:

Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời gian t = 0, vật đem li chừng x = 2 centimet và đem véc tơ vận tốc tức thời 2015cm/s. Phương trình xê dịch của vật là

A. x=4cos105t2π3cm.

B. x=2sin105t+π6cm.

C. x=4cos105t4π3cm.

D. x=4cos105t+π3cm.

Câu 5:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc đem lượng m = 2 kg xê dịch điều tiết theo dõi phương ở ngang. Vận tốc vật có tính rộng lớn cực lớn là 0,6 m/s. Chọn thời gian t = 0 khi vật qua loa địa điểm x = 32 cm và bên trên cơ thế năng bởi động năng tính chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống và kích cỡ lực đàn hồi bên trên thời gian t = π20s.

A. T = 0,628 s và F = 3 N.

B. T = 0,314 s và F = 3 N.

C. T = 0,314 s và F = 6 N.

D. T = 0,628 s và F = 6 N.

Câu 6:

Nguồn sóng ở O được truyền theo dõi phương Ox. Trên phương này còn có nhị điểm P.. và Q xa nhau chừng PQ = 15 centimet. thạo tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 40 cm/s, biên chừng sóng ko thay đổi Khi truyền sóng và bởi 3 cm. Nếu bên trên thời gian này cơ P.. đem li chừng 32 cm thì li chừng bên trên Q có tính rộng lớn là:

A. 0 centimet.

B. 0,75 centimet.

C. 3 cm.

D. 1,5 centimet.

Câu 7:

Khoảng thời hạn nhanh nhất đằm thắm nhị đợt Wd = Wt  khi một vật xê dịch điều hoà là 0,05 s. Tần số xê dịch của vật là:

A. 2,5 Hz.

B. 3,75 Hz.

C. 5 Hz.

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 10 trang 50

D. 5,5 Hz.