diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một hình mẫu vỏ hộp vì thế tôn (không đem nắp) hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 30 centimet, chiều rộng lớn trăng tròn centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện hình mẫu vỏ hộp cơ. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình mẫu vỏ hộp là:

( 30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x trăng tròn = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện hình mẫu vỏ hộp là:

Xem thêm: soạn văn bài xem người ta kìa ngắn nhất

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  hình mẫu vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. quý khách Bình dán giấy tờ red color vô những mặt mày xung xung quanh và dán giấy tờ gold color vô nhị mặt mày lòng của vỏ hộp cơ (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy tờ color nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ lòe, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ lòe rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và đem độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Hướng dẫn:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật vì thế chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật vì thế diện tích S xung xung quanh phân chia mang lại độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vì thế bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp cơ. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ mong muốn quét dọn vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì thế 8 mét vuông. (chỉ quét dọn phía bên trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch ốp hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch ốp dạng

hình vỏ hộp chữ nhật vì thế 6 viên gạch ốp xếp trở nên.

Xem thêm: viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bát à ơi tay mẹ

Bài 5. Một nhà máy sản xuất thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp vì thế bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp đem lòng là 1 trong những hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép vội vàng dán vỏ hộp lúc lắc khoảng tầm \(8 \over 100\) diện tích cơ sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau cơ tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mamnonanhviet.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21