địa 11 bài 6 tiết 2

Bạn đang được coi 20 trang mẫu của tư liệu "Bài giảng Địa lí lớp 11 - Bài 6, Tiết 2: Kinh tế Hoa Kì - Lê Anh Tuấn", nhằm chuyển vận tư liệu gốc về máy chúng ta click nhập nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Bài giảng Địa lí lớp 11 - Bài 6, Tiết 2: Kinh tế Hoa Kì - Lê Anh Tuấn

 1. TRệễỉNG TRUNG HOẽC PHOÅ THOÂNG BèNH PHUÙ ẹềA LÍ 11 GV: Lấ ANH TUẤN LỚP : 11
 2. Dựa nhập bạn dạng đồ dùng em hóy xỏc xác định trớ địa lớ của Hoa Kỡ ? Nờu chân thành và ý nghĩa của vị trớ địa lớ?
 3. HỢP CHÚNG QUỐC HOA Kè
 4. phố WALL-Thị ngôi trường tài chớnh lớn số 1 trờn thế giới
 5. Biểu tượng của sản phẩm khụng - Mỏy cất cánh BOEING .
 6. HỢP CHÚNG QUỐC HOA Kè (TT) TIẾT 2 : KINH TẾ I. Quy mụ nền kinh tế tài chính. II. Cỏc ngành kinh tế tài chính. 1. Dịch Vụ Thương Mại. 2. Cụng nghiệp. 3. Nụng nghiệp.
 7. Bài 6. Hợp I. Quy mụ nền kinh tế tài chính chỳng quốc Năm DựaNăm nhập trở nên loài kiến lậpthức cơ họcNăm em hóy ngoài quỏt lịch sử dân tộc hỡnh Hoa Kỡ năm ngoái Tiết 2: Kinh tế thành1776 và phỏt triển kinh1890 tế của Hoa Kỡ ? I. Quy mụ nền kinh tế tài chính 114 năm 239 năm
 8. Bài 6. Hợp I. Quy mụ nền kinh tế tài chính chỳng quốc Hoa Kỡ Chõu Chõu Chõu C.Úc - Toàn Hoa Kỡ Tiết 2: Kinh tế Âu Á Phi MLT TG I. Quy mụ nền 28,5 34,5 24,7 1,9 10.4 100 % kinh tế tài chính Qua BSL và biểu đồ dùng em cú nhận xột gỡ về nền kinh tế tài chính Hoa Kỡ ? Vỡ sao nền kinh tế tài chính Hoa Kỡ mạnh mẽ nhất trái đất ?
 9. 10 Nước Cú Nền Kinh Tế Lớn Nhất Thế Giới TT NƯỚC TỔNG GDP (tỷ USD) 1 HOA Kè 18.000 2 TRUNG QUỐC 9.000 3 NHẬT BẢN 5.100 4 ĐỨC 3.600 5 PHÁP 2.700 6 Brazil 2.500 7 ANH 2.400 8 LB NGA 2.100 9 ITA LIA 2.100 10 ẤN ĐỘ 2.000
 10. Bài 6. Hợp I. Quy mụ nền kinh tế tài chính chỳng quốc Hoa Kỡ Tiết 2: Kinh tế - Chiếm 28,5 % tỷ trọng GDP của trái đất I. Quy mụ nền kinh tế tài chính (2004) - Nền kinh tế tài chính hàng đầu trái đất từ thời điểm năm 1890 đến giờ. - GDP trờn người cao lúc bấy giờ trờn 50 nghỡn USD/người/năm
 11. Bài 6. Hợp II. Cỏc ngành kinh tế tài chính. chỳng quốc 1. Dịch Vụ Thương Mại Hoa Kỡ TT Tiết 2: Kinh tế Ngành Đặc điểm I. Quy mụ nền a. Ngoại - Tổng XNK lúc lắc 12% trái đất kinh tế tài chính thương (2004) II. Cỏc ngành - Nhập siờu, giỏ trị nhập siờu tăng. kinh tế tài chính. 1. Dịch Vụ Thương Mại. b. GTVT -Hiện đại nhất trái đất, đầy đủ loại hỡnh GT. -VD: c. Tài - Hoạt động từng thế giới-> Nguồn chớnh thu rộng lớn. d. TTLL -Rất tân tiến , cú nhiều vệ tinh ranh, lập rời khỏi khối hệ thống (GPS). e. Du lịch Phỏt triển mạnh, lệch giá rộng lớn.
 12. BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GDP CỦA HOA Kè Dựa nhập biểu đồ dùng em cú nhận xột gỡ về cơ cấu tổ chức GDP của Hoa Kỡ qua loa 2 năm?
 13. Biểu đồ dùng thể hiện tại ngành XNK và cỏn cõn thương nghiệp của Triệu USD Hoa Kỡ (1995 - 2004) 2000000 1525700 1500000 1259297 1000000 944353 770852 781125 818500 584743 500000 382138 0 1995 1998 2000 2004 -186109 -500000 -478172 -562215 -707200 -1000000 XK NK CÁN CÂN TM
 14. Đường ống Đường cỗ Đường biển
 15. phố WALL-Thị ngôi trường tài chớnh lớn số 1 trờn thế giới
 16. Bài 6. Hợp II. Cỏc ngành kinh tế tài chính chỳng quốc Hoa Kỡ 2. Cụng nghiệp. Tiết 2: Kinh tế Em hóy cho biết thêm Điểm lưu ý ngành cụng nghiệp của I. Quy mụ nền Hoa Kỡ ? kinh tế tài chính - Là ngành tạo nên mối cung cấp sản phẩm xuất khẩu hầu hết. II. Cỏc ngành kinh tế tài chính. - Tỷ trọng rời. 1. Dịch Vụ Thương Mại. - Gồm 3 nhúm chớnh. 2.Cụng nghiệp. + công nhân chế biến hóa. + công nhân năng lượng điện lực. +CN khai khoỏng.
 17. Bài 6. Hợp II. Cỏc ngành kinh tế tài chính chỳng quốc Hoa Kỡ 2. Cụng nghiệp. Tiết 2: Kinh tế Em hóy cho biết thêm Điểm lưu ý ngành cụng nghiệp của I. Quy mụ nền Hoa Kỡ ? kinh tế tài chính - Cơ cấu: Giảm tỷ trọng công nhân truyền thống lịch sử, II. Cỏc ngành kinh tế tài chính. tăng tỷ trọng công nhân tân tiến. 1. Dịch Vụ Thương Mại. - Phõn bố: 2.Cụng nghiệp.
 18. Sản lượng một số trong những thành phầm cụng nghiệp Hoa Kỡ năm 2004 Sản phẩm Sản lượng Xếp hạng trái đất Than đỏ lòe (Triệu tấn) 1069 2 Dầu thụ(Triệu tấn) 437 3 Khớ tự động nhiờn(tỉ m3) 531 2 Điện (tỉ kwh) 3979 1 Nhụm(Triệu tấn) 2.5 4 ễtụ cỏc loại(Triệu tấn) 16,8 1 Dựa nhập BSL cỏc em hóy nhận xột về cỏc thành phầm cụng nghiệp của Hoa Kỡ đối với thế giới? - Hầu không còn cỏc thành phầm cụng nghiệp đều cú sản lượng cao và hàng đầu trái đất.
 19. - Phớa Đụng Bắc: Cỏc ngành truyền thống lịch sử - Phớa Nam và ven Thỏi Bỡnh Dương: Cỏc ngành công nhân tân tiến - công nhân chế biến hóa thức ăn : Phõn phụ thân mọi chỗ Em hóy nhận xột về sự việc phõn húa lónh thổ cụng nghiệp Hoa kỡ?
 20. Bài 6. Hợp II. Cỏc ngành kinh tế tài chính chỳng quốc Hoa Kỡ 3. Nụng nghiệp. Tiết 2: Kinh tế I. Quy mụ nền - Chiếm tỷ trọng nhỏ và rời nhập GDP. kinh tế tài chính - Giỏ trị đưa đến rộng lớn. II. Cỏc ngành kinh tế tài chính. - Đứng đầu trái đất. 1. Dịch Vụ Thương Mại. 2.Cụng nghiệp. Cỏc em coi phim rỳt rời khỏi Điểm lưu ý cơ bạn dạng nghiệp của 3.Nụng nghiệp. ngành nụng nghiệp của Hoa Kỡ ?
 21. BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GDP CỦA HOA Kè Qua biểu đồ dùng em cú nhận xột gỡ về cơ cấu tổ chức GDP của Hoa Kỡ?
 22. Củng Cố Trả lới cỏc cõu chất vấn sau: Cõu 1. Ngành kinh tế tài chính này lúc lắc tỷ trọng lớn số 1 nhập GDP của Hoa Kỡ? a. Dịch Vụ Thương Mại b. Cụng nghiệp c. Nụng nghiệp d. Chăn nuụi Cõu 2. Cho biết Điểm lưu ý ngành NN của Hoa kỡ?