dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0

Câu hỏi:

31/12/2019 80,677

A.un=-23n

Bạn đang xem: dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của lim(2n+1) bằng

A.0

B.1

C.+

D.-

Câu 2:

Tính tổng vô hạn sau: S=1+12+122+...+12n+...

A.2n-1

B.12.12n-112-1

C.4

D.2

Câu 3:

Giới hạn của hàm số lim3n+1n-2 bằng

A.-12

B.-32

Xem thêm: thành tựu văn minh trung hoa cổ trung đại

C.3

D.1

Câu 4:

Tính lim n(4n2+3-8n3+n3)

A.+

B.-

C.23

D.1

Câu 5:

Tính giới hạn limx-2-3+2xx+2

A.-

B.2

C.+

D.32

Câu 6:

Cho k là một trong những vẹn toàn dương, trong những mệnh đề tại đây mệnh đề này sai?

A.limx+xk=+

B.limx-1xk=0

C.limx+1xk=0

D.limx-xk=-

Xem thêm: uống bại liệt rồi có tiêm 6 trong 1 được không

TÀI LIỆU VIP VIETJACK