dãy điện hoá kim loạiDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể (Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu canh ty học viên dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong những việc ghi nhớ sản phẩm năng lượng điện hóa, VietJack biên soạn phiên bản Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể (Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn tuột tay kiến thức và kỹ năng và công thức giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập.

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn đang xem: dãy điện hoá kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung cực kỳ cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải bắt được kiến thức và kỹ năng này, các bạn mới mẻ hoàn toàn có thể học tập chất lượng tốt phần chất hóa học vô sinh vô lịch trình học tập.

Tuy nhiên, sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá nhiều năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, ghi nhớ lâu sản phẩm năng lượng điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở nên một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Hay hoàn toàn có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Hay nhằm ghi nhớ thêm thắt địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe hoàn toàn có thể ghi nhớ bởi đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn nào là học tập chất lượng tốt Văn thì hoàn toàn có thể ghi nhớ bài bác thơ sau: “Mấy điều về sản phẩm năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo gót quy ước alpha

Nhưng cần được hiểu sâu sắc xa

Trước sau chân thành và ý nghĩa mới mẻ là trở nên công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm chạp cũng ngay lập tức theo gót chân

Hiđro, Đồng, Bạc đãi, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) mạnh mẽ nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, ghi nhớ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), nên đâu dễ dàng và đơn giản.

Từ Đồng cho tới cuối sản phẩm,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan 1 chút nào.

Vài điều luận bàn, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” mừng rỡ nào là mừng rỡ hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước đem tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau đem tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay gần nhau trở nên một group và đổi khác trở nên đoạn thơ nào là tuy nhiên bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng ghi nhớ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhận electron nhằm trở nên nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhường nhịn electron muốn tạo trở nên cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một thành phần sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là sản phẩm những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu ớt và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu ớt thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na đem tính khử mạnh vì thế ion Na+ đem tính lão hóa yếu ớt.

+ Ion Ag+ đem tính lão hóa mạnh vì thế sắt kẽm kim loại Ag đem tính khử yếu ớt.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ tách dần dần theo gót trật tự nào là sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái khoáy quý phái nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều tách dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác tấp tểnh chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân thiện nhị cặp lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha (α): Phản ứng thân thiện nhị cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh đi ra hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn và hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử đem nhị cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong bại cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô sản phẩm năng lượng điện hóa). Xác tấp tểnh chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhị cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 2: sát dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác tấp tểnh chiều phản xạ xẩy ra thân thiện nhị cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động sản phẩm năng lượng điện hóa đem cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: sát dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe muốn tạo đi ra Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử đem xẩy ra hay là không cần thiết bắt được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng nào là tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra bởi tính lão hóa của Zn2+ yếu ớt rộng lớn Cu2+, vì thế Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu đem phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta đem Fe đem tính khử mạnh rộng lớn Ag, vì thế Fe hoàn toàn có thể khử được Ag+ trở nên Ag. Do bại Khi mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ có được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- sát dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại bởi AgNO3 dư, nối tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy Khi mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách bởi 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý Khi thực hiện bài bác tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô sản phẩm năng lượng điện hóa hoàn toàn có thể thuộc tính được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải hòa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước đem tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, nên ứng chất hóa học xẩy ra Khi mang đến sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối hạt.

- Khi mang đến sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn thuộc tính với cùng một hỗn hợp chứa chấp láo lếu ăn ý những muối hạt tan của khá nhiều sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu ớt rộng lớn cần thiết cảnh báo cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục thuộc tính với ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, đem những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi mang đến sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc một số ít sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh đi ra tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) quánh, nguội và axit sunfuric (H2SO4) quánh, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối sản phẩm năng lượng điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn thuộc tính được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ tách dần dần theo gót trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái khoáy quý phái nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều tách dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn tách dần dần theo gót loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái khoáy quý phái nên vô sản phẩm năng lượng điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại tách dần dần.

Chiều tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo gót trật tự tách dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều tách dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô sản phẩm năng lượng điện hóa đem chiều tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại đem tính khử càng yếu ớt thì ion sắt kẽm kim loại đem tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo sản phẩm năng lượng điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, vì thế Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong sản phẩm năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận nào là sau đây không đúng?

A. Cu2+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu đem tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá bởi ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo gót chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ đem tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết cổ động thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta đem những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại nối tiếp đem phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết cổ động lấy đinh Fe đi ra cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng chừng CuSO4 lúc đầu là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh đi ra (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô sản phẩm năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai bởi cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe vì thế Cu ko thể khử được Fe2+ trở nên Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp láo lếu ăn ý AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau Khi kết cổ động phản xạ chiếm được hóa học rắn đem lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Khi phản xạ kết cổ động thì lượng Ag chiếm được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết cổ động thì lượng thanh Fe

A. tách 0,56 g.

B. tách 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì chiếm được thành phầm ở đầu cuối gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm ở đầu cuối gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem thêm thắt những bài bác tổ hợp kiến thức và kỹ năng và công thức Hóa học tập cơ phiên bản không thiếu thốn và cụ thể khác:

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 cực kỳ hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kiến thức và kỹ năng, công thức cơ phiên bản Hóa học tập lớp 8, 9 không thiếu thốn, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ thời gian nhanh sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Xem thêm: viết đoạn văn về trái đất lớp 3

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.