đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

25/08/2019 97,222

A. máy bộ núi sông khá hoàn hảo kể từ TW cho tới địa phương

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

B. máy bộ núi sông phức tạp với rất nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai điều hành quản lý một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

D. núi sông thành lập nhanh nhất có thể ở điểm châu Á

Đáp án C

Đặc điểm trong phòng nước Văn Lang - Âu Lạc là còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai điều hành quản lý một vương quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này không phản ánh đích hạ tầng dân tới sự thành lập sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

A. Yêu cầu cải tiến và phát triển việc kinh doanh với những tộc người khác

B. Yêu cầu của hoạt động và sinh hoạt thị thủy và giao thông đường thủy nhằm đáp ứng nông nghiệp

C. Yêu cầu của công việc chống giặc ngoài xâm

D. Những gửi trở thành căn bạn dạng vô cuộc sống tài chính - xã hội

Câu 2:

Tín ngưỡng thông dụng của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. sùng bái người dân có công

B. thờ cúng tổ tiên

C. sùng bái tự động nhiên

D. sùng bái con cái người

Câu 3:

Nền văn hóa truyền thống này là nền móng cho việc thành lập của vương quốc Văn Lang?

A. Văn hóa Hòa Bình

Xem thêm: soạn văn lớp 7 đi lấy mật

B. Văn hóa Đông Sơn

C. Văn hóa Hoa Lộc

D. Văn hóa Sa Huỳnh

Câu 4:

Các đẳng cấp chủ yếu vô xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

A. vua – quan liêu lại – lạc dân

B. vua – quý tộc – lạc dân

C. vua, quý tộc – dân tự tại – nô tì

D. quý tộc – dân tự động do

Câu 5:

Người hàng đầu những cỗ ở Văn Lang – Âu Lạc là

A. Lạc hầu

B. Lạc tướng

C. Quan lang

D. Bồ chính

Câu 6:

Nguồn hoa màu chủ yếu của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. lúa mạch

B. gạo nếp, gạo tẻ

C. ngô, khoai, sắn

Xem thêm: móng tay nổi hạt gạo

D. lúa mì