đặc điểm của bào tử là

Câu hỏi:

03/08/2019 42,848

Bạn đang xem: đặc điểm của bào tử là

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ bão, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn như thể nhau và như thể khung hình u ban đầu

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất vô cùng phong phú về những Điểm lưu ý quí nghi

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Câu 2:

Để nhân loài cây ăn trái khoáy nhiều năm người tớ thông thường phân tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

B. Phương pháp này canh ty nhân như thể thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này canh ty tránh khỏi thâm thúy bệnh sẽ gây hại

Xem thêm: giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên là

D. Phương pháp này canh ty tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân ái của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân ái uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân ái uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. Chỉ cần thiết uỷ thác tử cái

Xem thêm: cách tính góc giữa hai đường thẳng