cuo hno3 loãng

CuO HNO3 loãng

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ khi cho tới đồng oxit thuộc tính với hỗn hợp axit HNO3 loãng phản xạ thu hỗn hợp muối bột đồng có màu sắc xanh lơ. Dưới phía trên đây tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta viết lách và thăng bằng đích phương trình phản xạ CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Bạn đang xem: cuo hno3 loãng

1. Phương trình phản xạ CuO thuộc tính HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2

2. Điều khiếu nại phản xạ CuO thuộc tính với HNO3

Không có

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới CuO thuộc tính HNO3

Cho đồng oxit CuO thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn black color Đồng II Oxit (CuO) tan dần dần nhập hỗn hợp axit, thành phầm nhận được hỗn hợp có màu sắc xanh lơ thực hiện của muối bột đồng nitrat

6. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vày hỗn hợp HCl đặc lạnh lẽo giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko thuộc tính với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X nhập nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 3. Cho những dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số hỗn hợp phản xạ được với Cu(OH)2

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: thiết bị số là

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

4NH3 + Cu(OH)2 → |Cu(NH3)|4(OH)2

Câu 4. Nhúng một thanh Fe nặng nề 200 gam nhập 200 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 203,44 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn nhập thanh Fe). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04                          0,04 mol

mtăng (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài xích đi ra mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe  + Cu2+ → Fe2+  + Cu

a                      a mol

mtăng (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.

Câu 5. Cho luồng khí CO (dư) trải qua 18,2 gam lếu láo thích hợp bao gồm CuO và Al2O3 nung lạnh lẽo cho tới khi phản xạ trọn vẹn, nhận được 16,6 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO sở hữu nhập lếu láo thích hợp ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn thích hợp bao gồm CuO và Al2O3 chỉ mất CuO phản xạ với CO

Phương trình hóa học

CuO + CO  → Cu + CO2

a           a           a    a mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x  → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.

.............................

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

Xem thêm: tính diện tích phần tô màu

  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
  • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
  • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được VnDoc biên soạn. Nội dung tư liệu bao gồm 5 phần, phần đầu gom chúng ta triển khai xong phương trình chất hóa học vẫn cho tới, những mục sau là hỗ trợ, không ngừng mở rộng cho tới phần thăng bằng phản xạ chất hóa học.

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một vài tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích luyện Hóa 12, Giải bài xích luyện Toán lớp 12, Giải bài xích luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu ôn luyện trung học phổ thông Quốc gia free bên trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.