cu + h2so4 dac

Cu H2SO4 đặc nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: cu + h2so4 dac

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 đem sức nóng độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 đặc, tiếp sau đó đun lạnh lẽo nhẹ nhõm ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc mang lại Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc hỗn hợp trả trở thành màu xanh lá cây và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra mùi hương hắc bởi lưu hoàng đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính Hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun lạnh lẽo tạo nên CuO đảm bảo an toàn nên Cu không biến thành oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi kế tiếp đun lạnh lẽo cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thuộc hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 đặc :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun lạnh lẽo nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch trả thanh lịch gold color và đem khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch trả thanh lịch gray clolor đỏ au và đem khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí gray clolor đỏ au bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun lạnh lẽo nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí gray clolor đỏ au bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun lạnh lẽo là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh rờn lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko mùi hương thực hiện xanh rờn giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. Dung dịch trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí ko color mùi hương sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun lạnh lẽo là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko color sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch trả thanh lịch gold color và đem khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch trả thanh lịch gray clolor đỏ au và đem khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí ko color mùi hương sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch trả thanh lịch màu xanh lá cây và đem khí ko color mùi hương sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được V lít thành phầm khử độc nhất khí SO2 ở ĐK chi tiêu chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh rờn sau trả trở thành kết tủa đỏ au nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rờn tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đem nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp lếu láo hợp ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 chiếm được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo nên phức tan

=> kết tủa chiếm được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận ra tía axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau nhập tía lọ bị tổn thất nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp màu xanh lá cây và không tồn tại khí bay ra

D đích thị vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí mùi hương hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 9. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử nhập mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, nhập mặt hàng năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo hợp ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo hợp ý HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vày hỗn hợp HCl đặc lạnh lẽo giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko tính năng với HCl đặc, lạnh lẽo.

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

Xem thêm: soạn bài vẻ đẹp của tiếng gà trưa

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 sức nóng phân

Ta có:

nCu(NO3)2 thuở đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh lên đường => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở thành đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn đem tính oxi hoá vừa vặn đem tính khử.

(2) CuO vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng để làm phân phát hiện nay nước lộn nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 hoàn toàn có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích thị, bởi nhập Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung lừa lọc thân thuộc 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích thị,

(5) sai, CuSO4 mang lại nhập khí NH3 độ ẩm sẽ có được phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Lúc X tính năng với hỗn hợp NaOH thì đem mùi hương khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 tính năng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí mùi hương khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo hợp ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở sức nóng chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang lại CO qua quýt lếu láo hợp ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn chiếm được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo hợp ý Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng toan luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận toan này sau đó là đúng?

A. Kim loại đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron phần bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ hơn vẹn toàn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu trăng tròn. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) hốc hao sắt kẽm kim loại là một trong quy trình hoá học tập nhập bại sắt kẽm kim loại bị làm mòn vày những axit nhập môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để đảm bảo an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện vày thép, người tao gắn nhập ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để đảm bảo an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện vày thép, người tao gắn nhập ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vày năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục chiếm được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá và nhận định đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu láo hợp ý muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo hợp ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối hạt. Hãy cho thấy thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu láo hợp ý hóa học rắn A

A. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. Trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. Trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

................................

Xem thêm: uống thuốc kháng sinh quá liều phải làm sao

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để đem thành phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O