công thức của triolein là

Câu hỏi:

22/08/2019 268,756

B. (C17H33COO)3C3H5.

Bạn đang xem: công thức của triolein là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Triolein là trieste của glixerol với axit oleic.

Công thức của triolein là (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

Chọn B

Một số axit đồ sộ thông thường bắt gặp cơ là:

● C17H35COOH : Axit Stearic

● C17H33COOH : Axit Olein

● C17H31COOH : Axit Linoleic

● C15H31COOH : Axit Panmitic

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho glixerol phản xạ với láo ăn ý axit đồ sộ bao gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được dẫn đến tối nhiều là

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 2:

Để đổi mới một vài dầu mỡ rắn hoặc bơ tự tạo người tớ tiến hành quy trình này sau đây?

A. hiđro hóa (xt Ni).

B. cô cạn ở nhiệt độ phỏng cao.

C. thực hiện giá thành.

D. xà chống hóa.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất đồ sộ được gọi công cộng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

(b) Chất đồ sộ nhẹ nhõm rộng lớn nước, ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều nhập dung môi cơ học.

(c) Phản ứng thủy phân hóa học đồ sộ nhập môi trường thiên nhiên axit là phản xạ thuận nghịch tặc.

Xem thêm: giải friends global 10 student book

(d) Tristearin, triolein sở hữu công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 4:

Phản ứng thân mật C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 quánh, đun nóng) là phản ứng

A. este hóa.

B. trùng dừng.

C. trùng khớp.

D. xà chống hóa.

Câu 5:

Thủy phân este Z nhập môi trường thiên nhiên axit nhận được nhì hóa học cơ học X và Y (MX < MY). phẳng phiu một phản xạ rất có thể trả hoá X trở nên Y. Chất Z ko thể là

A. metyl propionat

B. etyl axetat

C. vinyl axetat

D. metyl axetat

Câu 6:

Khi thủy phân hóa học này tại đây tiếp tục nhận được glixerol?

A. Este đơn chức.

B. Etyl axetat.

C. Chất đồ sộ.

Xem thêm: việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành

D. Peptit.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK