con muỗi tiếng anh là gì

👋 Nhắn mang lại DOL nhằm mò mẫm hiểu cụ thể về những khóa huấn luyện và đào tạo IELTS nhé!

Muỗi là 1 trong group loại vật nằm trong lớp côn trùng nhỏ hợp ý trở thành chúng ta Culicidae, cỗ Hai cánh (Diptera).

1.

Một số loại loài muỗi truyền căn bệnh bức rét cho tới người.

Some types of mosquito transmit malaria to tướng humans.

2.

Muỗi ko thể sinh sống hoặc sinh hoạt thông thường Khi nhiệt độ chừng không gian bên dưới 10 chừng C.

Mosquitoes cannot live or function properly when the air temperature is below 10 degrees Celsius.

Khóa học tập IELTS

Xem thêm: thai 23 tuần mẹ tăng bao nhiêu kg

Cùng học tập thêm thắt một trong những kể từ vựng giờ anh về côn trùng nhỏ (insect) nè!

- mosquito: con cái muỗi

- weevil: con cái mọt

- termite: con cái mối

- ant: con cái kiến

- fly: con cái ruồi

Xem thêm: giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25 c

- cricket: con cái dế mèn

- butterfly: con cái bướm

Khóa học tập IELTS