cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

Cơ sở tưởng tưởng :

- Thần Trụ Trời : vị thần đem thân thiện thể lớn rộng lớn, bước một bước là kể từ tỉnh này qua loa tỉnh nọ hoặc kể từ đỉnh núi này quý phái đỉnh núi không giống .

Bạn đang xem: cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

- Thần Sét : vị thần xuất hiện mũi nanh nọc, giờ quát lác dỡ vô cùng kinh hoàng, luôn luôn đem theo người lưỡi búa đá rộng lớn, chuyên thực hiện pháp luận ở trần gian.

- Thần Gió : vị thần đem hình dạng kì quặc, không tồn tại đầu, hoàn toàn có thể thực hiện bão khi lớn hoặc nhỏ, ngắn ngủn hoặc lâu.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: x là tập hợp các nước ở khu vực đông nam á

5

1 vote