cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu hỏi:

23/09/2019 120,438

A. thay đổi thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kỳ luân hồi bởi 50% chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật.

Bạn đang xem: cơ năng của một vật dao động điều hòa

B. tăng vội vàng thỉnh thoảng biên phỏng xấp xỉ của vật tăng gấp rất nhiều lần.

C. bởi động năng của vật khi vật cho tới địa điểm thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

D. biến thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kỳ luân hồi bởi chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A,D – sai vì như thế cơ năng là hằng số

B – sai vì như thế cơ năng tỉ trọng với bình phương biên độ

C – đích vì như thế khi vật cho tới địa điểm thăng bằng thì động năng cực lớn và thế năng bởi ko.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc xấp xỉ điều tiết với chu kì T và biên phỏng 5 centimet. sành nhập một chu kì, khoảng tầm thời hạn nhằm vật nhỏ của con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn tốc độ ko vượt lên trước quá 1 cm/s2T3 . Lấy π2 = 10. Tần số xấp xỉ của vật là

A. 4 Hz.

B. 3 Hz.

C. 2 Hz.

D. 1 Hz.

Câu 2:

Hai xấp xỉ nằm trong phương thứu tự với phương trình x1=A1cos(πt+π6)x2=6cos(πt-π2). Dao động tổ hợp của nhị xấp xỉ này còn có phương trình x = Acos(πt + φ) cm. Thay thay đổi A1 cho tới khi biên phỏng A đạt độ quý hiếm cực kỳ tè thì

Xem thêm: sự cống hiến thầm lặng

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm một vật nhỏ lượng m và xoắn ốc có tính cứng k. Con nhấp lên xuống xấp xỉ điều tiết với tần số góc là:

Câu 4:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc có tính cứng 40 N/m xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ của con cái nhấp lên xuống là

A. 12,5 g.

B. 5,0 g.

C. 7,5 g.

D. 10,0 g.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là sai khi nói đến xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống đơn (bỏ qua chuyện lực cản của môi trường)?

A. Khi vật nặng nề ở địa điểm biên, cơ năng của con cái nhấp lên xuống Vậy nên năng của chính nó.

B. Chuyển động của con cái nhấp lên xuống từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là nhanh chóng dần

C. Khi vật nặng nề trải qua địa điểm thăng bằng, thì trọng tải ứng dụng lên nó thăng bằng với trương lực của chạc.

D. Với xấp xỉ nhỏ thì xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống là xấp xỉ điều tiết.

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm 121 centimet, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm với tốc độ trọng ngôi trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống là:

A. 1 s.

B. 0,5 s.

C. 2,2 s.

D. 2 s.

Xem thêm: để 2 vecto cùng phương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK