có mấy loại giới hạn bền

Câu hỏi:

05/06/2020 25,965

Bạn đang xem: có mấy loại giới hạn bền

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Đó là số lượng giới hạn bền kéo và số lượng giới hạn bền nén.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ bền là gì?

A. Biểu thị tài năng ngăn chặn biến dị mềm của vật liệu

B. Biểu thị tài năng ngăn chặn biến dị mềm của mặt phẳng vật liệu

C. Biểu thị tài năng đập phá bỏ của vật liệu

D. Biểu thị tài năng ngăn chặn biến dị mềm hoặc đập phá bỏ của vật tư bên dưới tính năng của nước ngoài lực

Câu 2:

Đặc trưng mang lại độ tốt của vật tư là:

A. Giới hạn bền

B. Giới hạn dẻo

C. Giới hạn cứng

D. Giới hạn kéo

Câu 3:

Tên vật tư phổ biến sử dụng nhập ngành cơ khí là?

A. Vật liệu vô cơ

B. Vật liệu hữu cơ

C. Vật liệu compozit

Xem thêm: giải sách giáo khoa tiếng anh lớp 7 kết nối tri thức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. HB dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng thấp

B. HRC dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng trung bình

C. HB dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Có bao nhiêu loại đơn vị chức năng đo chừng cứng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Đâu là số lượng giới hạn bền?

A. Giới hạn bền kéo

B. Giới hạn bền nén

C. Giới hạn bền dẻo

D. Cả A và B

Xem thêm: bài tập đổi đơn vị

TÀI LIỆU VIP VIETJACK