cho tam giác abc vuông tại a ab=3cm ac=4cm

Câu hỏi:

12/01/2021 9,723

Bạn đang xem: cho tam giác abc vuông tại a ab=3cm ac=4cm

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

 Ta có 

BC=AB2+AC2=5cmtanB=cotC=ACAB=43

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của hy lạp và la mã cổ đại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết BH = 4cm, CH = 1cm. Hãy giải tam giác ABC

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, biết AB=6cm, BC=10. Hãy giải tam giác ABC

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết BH=1cm, AH=9cm. Hãy giải tam giác ABC

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết BH=4cm, AB=6cm. Hãy giải tam giác ABC

Câu 5:

Tính độ quý hiếm của những biểu thức

Xem thêm: tính diện tích phần tô màu

  1. A=3acos00+bsin900a
  2. B=4a2sin24503(atan450)2+(2acos450)2

Câu 6:

Tính độ quý hiếm của biểu thức A=8cos2300+2sin24503tan3600