chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

Câu hỏi:

26/03/2021 27,963

Bạn đang xem: chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. Cho biết tia sáng sủa khúc xạ nhiều hoặc hiếm khi cút kể từ môi trường thiên nhiên này vô môi trường thiên nhiên kia

Đáp án chủ yếu xác

B. Càng rộng lớn Lúc góc cho tới của tia sáng sủa càng lớn

C. Càng rộng lớn Lúc góc khúc xạ càng nhỏ

D. Bằng tỉ số thân thiện góc khúc xạ và góc tới

Chiết suất tỉ đối thân thiện nhì môi trường thiên nhiên cho thấy tia sáng sủa khúc xạ nhiều hoặc hiếm khi cút kể từ môi trường thiên nhiên này vô môi trường thiên nhiên cơ.

Đáp án hãy chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng sủa cút kể từ nước đi ra bầu không khí thì tia khúc xạ:

A. Ở phía mặt mày cơ của pháp tuyến đối với tia cho tới và sát mặt mày phân cơ hội rộng lớn tia tới

B. Ở nằm trong phía của pháp tuyến đối với tia cho tới và sát mặt mày phân cơ hội rộng lớn tia tới

C. Ở phía mặt mày cơ của pháp tuyến đối với tia cho tới và sát pháp tuyến rộng lớn tia tới

D. Ở nằm trong phía của pháp tuyến đối với tia cho tới và sát pháp tuyến rộng lớn tia tới

Câu 2:

Khi chiếu tia sáng sủa kể từ bầu không khí cho tới mặt mày nước thì :

A. Chỉ sở hữu hiện tượng kỳ lạ khúc xạ

B. Chỉ sở hữu hiện tượng kỳ lạ phản xạ

C. đồng thời sở hữu hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên và khúc xạ

D. không sở hữu hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên và khúc xạ

Câu 3:

Cho nhì môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đồng tính, tách suất theo thứ tự n1,n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên nhì so với môi trường thiên nhiên một là

A. n21=cv2

Xem thêm: nước ta nằm trong khu vực gió mùa châu á nên

B. n21=cv1

C. n21=v2v1

D. n21=v1v2

Câu 4:

Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt n1 tới mặt mày phân cơ hội với môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt n2 (với n2>n1 ), tia sáng sủa ko vuông góc với mặt mày phân cơ hội thì:

A. Tia sáng sủa bị gãy khúc Lúc trải qua mặt mày phân cơ hội thân thiện nhì môi trường

B. Tất cả những tia sáng sủa đều bị khúc xạ và cút vô môi trường thiên nhiên n2

C. Tất cả những tia sáng sủa đều hành động tự nhiên quay về môi trường n1

D. Một phần tia sáng sủa bị khúc xạ, 1 phần bị phản xạ

Câu 5:

Tốc chừng độ sáng vô bầu không khí là v1; nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1>v2;i>r

B. v1>v2;i<r

C. v1<v2;i>r

D. v1<v2;i<r

Câu 6:

Chọn phương án đúng

Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt n1 cho tới mặt mày phân cơ hội với môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt n2 (với n2>n1)

A.   Mọi tia sáng sủa bị gãy khúc Lúc trải qua mặt mày phân cơ hội thân thiện nhì môi trường

B. Tia khúc xạ ko nằm trong mặt mày phẳng lì tới

C. Góc khúc xạ to hơn góc tới

D. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên 1 đối với môi trường thiên nhiên 2 nhỏ rộng lớn 1

Xem thêm: tập làm văn lớp 3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK