chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

14/11/2021 10,633

C. CH2=CHCH=CH2.

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án C

A sai vì thế trùng khớp CH2 = CHCl nhận được hóa học mềm PVC.

B sai vì thế trùng khớp CH2=CH2 thu được hóa học mềm PB.

C đích thị vì thế trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 thu được cao su đặc buna.

D sai vì thế trùng khớp CH2=C(CH3)COOCH3 thu được hóa học mềm PMMA (được người sử dụng sản xuất thủy tinh anh cơ học plexigas).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời không thể người sử dụng hóa học này sau đây?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. NaOH.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ vị phản xạ tráng gương.

B. Có thể phân biệt hỗn hợp saccarozơ và glixerol vị Cu(OH)2.

C. Có thể phân biệt tinh anh bột và xenlulozơ vị hỗn hợp I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ ko thể người sử dụng phản xạ tráng gương.

Câu 3:

Kim loại này tại đây hoàn toàn có thể pha trộn được bằng phương pháp người sử dụng CO khử oxit của nó?

A. Fe.

Xem thêm: phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau

B. Ca.

C. Al.

D. Na.

Câu 4:

Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, nhận được glixerol, natri oleat (a mol) và natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là

A. 832.

B. 860.

C. 834.

D. 858.

Câu 5:

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được phát hành vị cách thức này sau đây?

A. Điện phân rét chảy.

B. Thủy luyện.

C. Nhiệt luyện.

D. Điện phân hỗn hợp.

Câu 6:

Hợp hóa học này sau đấy là phù hợp hóa học hữu cơ?

A. CO2.

B. CH4.

C. NaCN.

D. Na2CO3.

Xem thêm: bếp lửa thơ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK