chất nào sau đây là axit béo

Câu hỏi:

03/03/2022 15,654

C. Axit stearic

Bạn đang xem: chất nào sau đây là axit béo

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

Axit stearic là axit mập.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất phản xạ được với AgNO3/NH3, đun rét dẫn đến sắt kẽm kim loại Ag là

A. fructozơ

B. xenlulozơ.

C. tinh ma bột.

D. saccarozơ.

Câu 2:

Metyl amin sở hữu công thức phân tử là

A. C12H22O11.

B. CH5N

C. (C6H10O5)n.

D. C2H7N

Câu 3:

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau:

Xem thêm: ở việt nam kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế

(C6H10O5)n→ C6H12O6→ C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Amino axit sở hữu đặc thù lưỡng tính.

B. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

C. Đipeptit sở hữu phản xạ màu sắc biure.

D. Protein được tạo ra kể từ những chuỗi peptit phối hợp lại cùng nhau.

Câu 5:

Dung dịch etyl amin nội địa làm:

A. phenolphtalein ko thay đổi màu sắc

B. quì tím ko thay đổi màu sắc.

C. quì tím hoá xanh rớt.

D. phenolphtalein hoá xanh rớt.

Câu 6:

Thủy phân este X nhập hỗn hợp NaOH, nhận được CH3COONa và CH3OH. Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Xem thêm: al + h2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK